Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 08. červenec 2020 | Svátek má Nora
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Přípravy SÚKL na spuštění eReceptu finišují

Foto: Shutterstock

Přípravy SÚKL na spuštění eReceptu finišují

Medical Tribune 15/2017
18.07.2017 14:22
Zdroj: MT
Autor: kol
Poprvé byl eRecept v Česku legislativně zaveden v roce 2007, od 1. ledna 2018 bude pro lékaře na základě zákona o léčivech elektronická preskripce povinná.

Do systému eReceptů je půl roku před spuštěním zapojena necelá čtvrtina lékařů, přičemž měsíčně jich přibývá kolem 2 500. Lepší situace je u lékáren, s eReceptem dnes již pracuje většina z nich.

V Česku se vydá 60 až 70 milionů papírových receptů ročně, nový systém je podle vyjádření Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) připraven zvládnout 120 milionů eReceptů za rok. Podle pracovníků SÚKL se toho touto změnou příliš nemění pro pacienta, který si kvůli eReceptu nemusí pořizovat žádné nové zařízení, protože se počítá s tím, že jeho nejběžnější formou bude i nadále papírová podoba. Na změnu se však musejí připravit lékaři.

Veškeré potřebné informace, které s touto změnou souvisejí, jsou dostupné na nových webových stránkách www.epreskripce.cz. Odborné veřejnosti jsou poskytovány prostřednictvím e‑mailu erecept@sukl.cz nebo telefonicky na tel. č. 800 900 555 v pracovní dny od 8 do 17 hodin, od září, kdy je plánováno spuštění pilotního provozu, se podpora prodlouží od 7 do 19 hodin; od ledna bude fungovat nepřetržitě po 24 hodin, sedm dnů v týdnu. Informační středisko pro pacienty funguje na tel. čísle 272 185 333 nebo na e‑mailu info@sukl.cz.

Nejpoužívanější a zejména v počátku nejběžnější formou eReceptu bude vytištěná a pacientovi předaná papírová průvodka – obdoba současného listinného receptu, na níž bude v porovnání se současným receptem chybět pouze razítko a podpis lékaře, které budou nahrazeny elektronickým podpisem. Pacient i lékárník tedy dostanou do ruky kompletní obsah receptu. Druhou možností, která zpočátku bude pravděpodobně stát na opačném poli a bude tou nejméně používanou, je zasílání identifikátoru prostřednictvím SMS, kdy se kromě kódu nebudou posílat žádné jiné údaje. „Myslíme si, že tento způsob bude zpočátku používán spíše ve výjimečných situacích. Naproti tomu třetí možností, u níž očekáváme, že bude nabývat na používání, bude zaslání opisu průvodky eReceptu ve formě PDF na e‑mail pacienta, přičemž PDF bude zašifrované a nebude možné, aby se k němu dostal někdo cizí. Takovýto recept nemusí posílat lékař přímo ze svého zařízení, jen se rozhodne na základě domluvy s pacientem pro formu a recept bude poslán přímo ze systému,“ uvedla vedoucí oddělení eReceptu v SÚKL Ing. Renata Golasíková.

Poslední možností bude vystavení eReceptu v rámci webové aplikace, což v praxi znamená, že lékař nepředá pacientovi nic, jen mu sdělí, že mu byl vystaven eRecept. V této webové aplikaci bude mít pacient přehled o všech svých vystavených receptech (o vydaných i o dosud nevyzvednutých) a s mobilem či tabletem pak navštíví lékárnu, kde z aplikace sejmou čárový kód a lék vydají. Lékárník bude mít i nadále možnost lék zaměnit za jiné balení nebo obdobný přípravek a lékař si může v systému zpětně ověřit a zkontrolovat, zda si pacient lék vyzvedl. Výhodou je, že lékař zároveň bude schopen v případě potřeby recept vystavit po přihlášení do aplikace i odjinud než z počítače ve své ordinaci. Počátkem července bylo v systému na 10 000 lékařů z celkem odhadovaných 45 000–50 000 lékařů v Česku.

Aktuální a budoucí výhody ePreskripce

Vytváření a podpora systému stály SÚKL za čtyři roky zhruba 14 milionů korun, samotný provoz pak vyjde na 100 000 Kč měsíčně. „Systém podléhá přísným bezpečnostním pravidlům, veškerá komunikace je šifrovaná. Je zařazen mezi významné systémy státní správy, od ledna se dá předpokládat, že bude zařazen mezi systémy takzvaně kritické,“ doplnila Ing. Golasíková. K výhodám nového eReceptu, které se projeví okamžitě, patří:

  • vyšší míra bezpečí pacienta při výdeji,
  • nelze jej vyplnit neúplně,
  • možnost lékaře ověřit si, zda si lék pacient v lékárně skutečně vyzvedl a který lék mu byl vydán,
  • možnost zaslat identifikátor eReceptu pacientovi na dálku, aniž by pacient musel navštívit ordinaci,
  • webová aplikace pro lékaře i pacienta, kde bude kompletní přehled o vystavených eReceptech.

Přístup ke všem svým receptům bude mít zpočátku jen pacient. Lékař uvidí jen ty, které sám předepsal, lékárník jen ty, které vydal. Do budoucna se počítá i s takzvaným lékovým záznamem, tedy kompletním přehledem o všech vystavených receptech, který bude přístupný i pro ošetřujícího lékaře. Jak však ředitel SÚKL PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA, zdůraznil, k tomu bude zapotřebí změna legislativy, která se očekává v příštím roce.

K budoucím výhodám eReceptu patří tedy kromě možnosti pro lékaře vidět kompletní lékový záznam pacienta i to, že nový systém přispěje ke kontrole duplicit při předepisování léků a dojde k omezení lékových interakcí. „Pokud lékař nemá k dispozici kompletní přehled léků, nemůže kompetentně kontrolovat, zda nepředepisuje pacientovi duplicitní lék nebo zda to, co mu chce předepsat, není v interakci s něčím jiným,“ vysvětlila Ing. Golasíková. A zatímco současný systém vychází ze současné legislativy a dovoluje jen dvě položky na jeden eRecept, do budoucna se změnou zákona by měl být počet neomezen.

Podle dat SÚKL byly již v červnu např. v Praze dvě nemocnice, které používají eRecept v 70–80 procentech. Další data ukazují, že např. jedna z lékáren na Valašsku již eviduje až 40 procent eReceptů, což je známkou toho, že nejen lékárny, ale již i někteří poskytovatelé zdravotních služeb se na tuto změnu včas připravují.

„Do září bude nárůst obrovský, protože momentálně se nám přihlašují velká zdravotnická zařízení. Co se týče lékárníků, je situace lepší, již dnes máme aktivně pracujících přes 2 100 lékáren, které přijímají eRecepty, což je drtivá většina; předpokládáme, že do posledního kvartálu letošního roku se toto číslo naplní ke sto procentům.“ Jak však pracovníci SÚKL poznamenali, lze předpokládat, že většina poskytovatelů zdravotní péče nechá změnu na poslední chvíli, a tak se připravují na nápor v době vánočních svátků. Počítá se i s tím, že nový systém eReceptů bude s minimální časovou prodlevou zahrnovat i recepty, které budou muset být z určitých důvodů (v režimu vyhláškové výjimky) předepsány písemně.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky