Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 26. červenec 2021 | Svátek má Anna
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Je možné provádět odborný dohled zdravotní sestry po telefonu?

Foto: Shutterstock

Je možné provádět odborný dohled zdravotní sestry po telefonu?

02.08.2017 12:25
Zdroj: PwC Legal
Autor: Vendula Mezeiová
Tazatelku zajímá, zda musí být zdravotní sestra vykonávající odborný dohled fyzicky přítomna na pracovišti. V poradně MT odpovídá Mgr. Vendula Mezeiová z mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal.

Dotaz: Může vykonávat zdravotní asistentka práci zdravotní sestry bez odborného dohledu pod jejím dohledem a je možný dohled i po telefonu? Tj. že by nemusela být sestra fyzicky přítomna na pracovišti a na práci asistentky by dohlížela po telefonu? Stejnou problematiku řeším i se sestrou bez platné registrace, tam by to bylo stejně jako u asistentky?

Odpovídá Vendula Mezeiová z mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal.

Zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických pracovnících definuje pojem „pod odborným dohledem“ v § 4.

§ 4 odst. 3 stanoví, že za výkon povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý a ke kterým získal osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle hlavy VI zákona.

Podle § 4 odst. 4 se za výkon povolání pod odborným dohledem považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí. Odborný dohled může vykonávat také lékař, zubní lékař nebo farmaceut v rozsahu své způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

Podle § 4 odst. 5 se za výkon povolání pod přímým vedením se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při stálé přítomnosti a podle pokynů zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí. Přímé vedení může vykonávat také lékař, zubní lékař nebo farmaceut v rozsahu své způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR ve svém publikovaném článku dokonce uvádí, že příklad pravomocného soudního rozhodnutí, že „Zaměstnavatel jako žalovaný především namítal, že sestry podle něj vykonávaly práce pod odborným dohledem ve smyslu § 4 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, podle kterého se za výkon povolání pod odborným dohledem považují činnosti, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností. Příslušný soud se neztotožnil s názorem zaměstnavatele, když v odůvodnění rozhodnutí výslovně uvedl, že dotyčná sestra tím, že měla možnost kdykoli telefonicky požádat o radu vrchní sestru, případně lékaře, nelze její práci považovat za výkon povolání pod odborným dohledem ve smyslu § 4 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Podle názoru soudu naopak dosažitelnost rady a pomoci nelze vázat pouze na telefonické spojení. Aby byl naplněn smysl § 4 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, musí být rada a pomoc zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu činnosti zajištěna bezodkladně (například přítomností takového zaměstnance na pracovišti). Soud dále uvedl, že sestra sice měla možnost telefonické konzultace s vrchní sestrou, avšak ta, po skončení směny v 15 hodin odcházela domů bez jakýchkoli dalších pracovních povinností, víkendové služby nevykonávala. Dotyčná sestra tak nemohla mít jistotu, že v případě nečekané události bude skutečně vrchní sestrou rada či pomoc ve smyslu výše uvedeném poskytnuta. Nelze tedy hovořit o tom, že sestra svou práci vykonávala pod odborným dohledem, neboť zaměstnavatel dosažitelnost rady a pomoci ve smyslu § 4 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, nezajistil. U sestry bez platné registrace je možné uvažovat o stejném posouzení.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky