Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 26. červenec 2021 | Svátek má Anna
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Může zdravotní sestra aplikovat na požádání injekční formu léku svým blízkým a kamarádům?

Foto: Shutterstock

Může zdravotní sestra aplikovat na požádání injekční formu léku svým blízkým a kamarádům?

25.08.2017 09:20
Zdroj: PwC Legal
Autor: Vendula Mezeiová
Na zdravotní sestry se často obrací řada osob s žádostí o aplikaci injekčního léku. Smí nebo nesmí sestra injekci aplikovat a je v případě komplikací trestně odpovědná? V poradně MT odpovídá Mgr. Vendula Mezeiová z mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal.

Dotaz: Jsme zdravotní sestry, na které se často obrací řada kamarádů, sousedů apod. se žádostí o aplikaci nějakého léku. Tím myslíme především injekční formu. Ve škole jsme se učily, že sestra smí lék aplikovat pouze, pokud je to dle ordinace lékaře. V současné době ale je řada pacientů naučena a vedena k tomu si aplikovat injekci sám doma. Nám jde o to, zda smíme, či nesmíme a pokud by došlo k nějaké nepředvídané události, anafylaktický šok, či úmrtí, zda bychom byly stíhané třeba za neúmyslné zabití apod. Prosím, je to ošetřeno v nějakém zákonu, nemůžeme nic najít, co by se k tomuto vztahovalo. Jediný zákon k tomu by mohl být č.96/2006 ale tam toto není upřesněné.

Odpovídá Vendula Mezeiová z mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal.

Jestliže aplikujete lék injekční formou mimo svůj výkon zaměstnání, odpovídáte za jakékoliv své právní jednání jakožto fyzická osoba, a to na základě všech právních předpisů – tj. trestního zákoníku či občanského zákoníku. Svým právním jednáním se dle okolností tedy můžete dopustit trestného činu dle trestního zákoníku, stejně tak způsobit majetkovou i nemajetkovou újmu. Těmito předpisy je vázána každá osoba při svém jednání, přičemž se v daném případě neuplatní ani speciální úprava dle pracovního práva. Je nutno také zdůraznit, že dle § 5 občanského zákoníku, kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky