Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 18. červenec 2018 | Svátek má Drahomíra
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zdraví migrantů má dopad na zdraví celé populace

Zdraví migrantů má dopad na zdraví celé populace

Medical Tribune 18/2017
12.09.2017 18:48
Zdroj: MT
Autor: red
V zájmu ochrany zdraví svých populací začaly členské státy EU, včetně ČR, loni v září koordinovat spolupráci a zlepšování zdraví uprchlíků a migrantů.

Postupují podle Strategického a akčního plánu Světové zdravotnické organizace (WHO) pro zdraví uprchlíků a migrantů. Pomoc svých odborníků nabídla 1. lékařská fakulta UK.

„Prvním úkolem kontaktních míst, která WHO v plánu přiřkla jednotlivým ministerstvům zdravotnictví, je vytvoření skupiny odborníků, kteří se zdraví migrantů věnují. Nyní začne WHO monitorovat, zda země začínají odsouhlasené aktivity naplňovat,“ uvedla Mgr. Elena Tulupova, Ph.D., z Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK. Výzkumná skupina v ČR zatím nevznikla.

„Z výzkumného hlediska potřebujeme sledovat vývoj situace a přesná data o zdraví migrantů. To nelze zajistit, pokud migranti nejsou pro zdravotnický systém ‚viditelní‘, a nelze kontrolovat, pokud chybí systém jejich registrace. Příkladem je prevence. Nemluvím o uprchlících, ale o migrantech, kteří v ČR několik let pracují, a kromě informací o hospitalizaci nemáme o jejich zdravotním stavu, očkování apod. přesné údaje, protože nejsou součástí systému veřejného zdravotního pojištění a jsou jen částečně pojištěni u komerčních pojišťoven,“ uvedla Mgr. Tulupova.

WHO letos zorganizovala 1. letní školu v Itálii, kde odborníkům na veřejné zdraví (za ČR se mj. zúčastnila Mgr. Tulupova) představila provoz tamních uprchlických táborů. Italská zkušenost v péči o uprchlíky zahrnuje monitoring a přísný zdravotní screening při přijímání migrantů, vypracovaný systém na diagnostiku a péči o osoby s TBC a další infekční nemoci.

Jedním z nejpalčivějších problémů jsou zdravotně sociální dopady migrace na děti. „Podle odhadu zmizelo z Itálie až 20.000 dětí, které do Evropy přijely bez dospělého doprovodu. Odborníci se domnívají, že část byla prodána na orgány nebo do sexuálního otroctví. Proto by děti měly být převáženy z Itálie mimo sběrné tábory,“ uvedla Mgr. Tulupova. V řešení by mohla pomoci i ČR. „U nás existují zařízení, která už o migrující děti bez doprovodu pečují, mají na to know-how. Kapacita zařízení není naplněna, je zde prostor začít strategický plán WHO uskutečňovat,“ shrnula.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky