Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 05. srpen 2021 | Svátek má Kristián
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Jak se lze bránit e-preskripci?

JUDr. Ondřej Dostál

Jak se lze bránit e-preskripci?

20.09.2017 23:59
Zdroj: PwC Legal
Autor: JUDr. Ondřej Dostál
Může lékař, který nepoužívá počítač, odmítnout vydávání e-receptu, a kdo mu případě nahradí pořízení počítačového vybavení a získání kvalifikace? V poradně MT odpovídá JUDr. Ondřej Dostál z mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal.

Dotaz: Je mi 65 let a nepoužívám PC. Kde mohu žádat náhradu za jeho pořízení a získání kvalifikace pro práci s PC?

Odpovídá JUDr. Ondřej Dostál, specialista na zdravotnické právo mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal.

Pokud se ptáte jako lékař, mám pro Vás právě jednu špatnou zprávu a pár trochu lepších zpráv. Ta špatná je, že zákon 378/2007 Sb. o léčivech po novele účinné od 1. ledna 2018 stanoví povinnost e-preskripce každému lékaři, viz § 80: „Léčivé přípravky předepisují podle své odbornosti lékaři poskytující zdravotní služby, a to na lékařský předpis vystavený v elektronické podobě.“ Kde vezmou lékaři peníze na počítače či školení v jejich používání, to zákon nijak neřeší. Předpokládá patrně, že většina podnikatelů ve zdravotnictví již počítač má a používá (například pro vykazování pojišťovnám), každopádně elektronická preskripce se stane novou součástí provozních nákladů všech zdravotnických zařízení, smluvních i nesmluvních, stejně jako poplatky za elektřinu, odměny za vedení účetnictví nebo platby za členství v Komoře.

Nyní k lepším zprávám:

Zaprvé, zákon sám říká, že v některých případech nebude elektronický recept potřeba, a to v § 80 následovně: „Vystavení lékařského předpisu v listinné podobě je přípustné jen výjimečně v případě, kdy z objektivních důvodů není možné vystavit lékařský předpis v elektronické podobě. Prováděcí právní předpis stanoví situace, za nichž je vystavení lékařského předpisu v listinné podobě vždy přípustné.“ Ministerstvo již zpracovalo první verzi této vyhlášky, která je vůči lékařům poměrně benevolentní a listinný recept umožní zachovat v mnoha oblastech. Namátkou, v listinné podobě budou moci zůstat recepty při návštěvní službě, při poskytování první pomoci nebo v činnosti záchranky. V listinné podobě budou dále moci zůstat recepty na omamné látky, označené modrým pruhem, dále veškerá preskripce na žádanku, preskripce pro rodinné příslušníky lékaře a recepty pro poskytování veterinární péče. I ostatní recepty bude možno vystavit v listinné podobě v případě výpadku elektřiny nebo internetu, výpadku počítačového systému předepisujícího lékaře, nebo výpadku služeb webového rozhraní centrálního úložiště. Nad rámec zákona bude rozsah povolené listinné preskripce vymezen vcelku široce, pokud se podoba vyhlášky nezmění.

Zadruhé, z prvních zpráv o úhradové vyhlášce, představených zástupkyní Ministerstva zdravotnictví na parlamentním podvýboru pro ekonomiku zdravotnictví minulý týden, se zdá, že k určité kompenzaci nákladů na zavádění e-receptu do ordinací dojde touto cestou. Předběžně byl zmíněn příspěvek na elektronizaci ve výši 1,70 Kč za recept.

Jistou útěchou tedy může být, že na rozdíl od hostinských či stánkařů, kterým na EET nepřispěl nikdo, dostanou lékaři na e-recepty alespoň nějaký příspěvek, a to cestou úhradové vyhlášky z rozpočtu zdravotních pojišťoven.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky