Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 05. srpen 2021 | Svátek má Kristián
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Odmítnutí léčby pacientem

JUDr. Ondřej Dostál

Odmítnutí léčby pacientem

03.10.2017 01:02
Zdroj: PwC Legal
Autor: JUDr. Ondřej Dostál
Negativní reverz je projevem autonomie pacienta, ale jaké právní důsledky plynou pro ošetřujícího lékaře? V poradně MT odpovídá JUDr. Ondřej Dostál z mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal.

Dotaz: Jakou právní relevanci má písemné odmítnutí terapie tzv. negativní revers u pacienta, který bez léčby zemře (například těžký diabetik s výrazně poškozenými renálními funkcemi)?

Odpovídá JUDr. Ondřej Dostál, specialista na zdravotnické právo mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal.

Právní důsledek negativního reversu je ten, že brání lékaři poskytnout zdravotní službu, kterou pacient odmítl, ale současně lékaře chrání před případnými odpovědnostními důsledky, které by pacient či pozůstalí chtěli vůči lékaři z neposkytnutí péče vyvozovat. Negativní reverz je projevem autonomie pacienta, toho, že při rozhodování o léčbě je „každý pacient svého štěstí strůjcem“, a to v dobrém i ve zlém. Medicínsko-etické názory, se kterými se lze občas setkat, že lékař má povinnost poskytnout život zachraňující péči vždy i při nesouhlasu pacienta, nemají v platném právu oporu. Zákon 372/2011 Sb. dává v § 34 odst. 3) určitý prostor pro to, aby se lékař pokusil pacienta pro potřebnou terapii získat, odmítajícímu pacientovi má být „opakovaně podána informace o jeho zdravotním stavu v rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé, že neposkytnutí zdravotních služeb může vážně poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život. Jestliže pacient i nadále odmítá vyslovit souhlas, učiní o tom písemné prohlášení (revers)“, důsledně odmítající pacient má však právo zůstat neléčen.

Upozornit je ovšem potřeba na to, že negativní revers je, jako každé právní jednání podle občanského zákoníku, projevem vůle. Pokud je vůle pacienta něčím ovlivněna (omylem, chorobou, donucením), nejde o platný projev vůle, tedy ani o platný negativní revers. Pro lékaře to znamená, že by neměl postupovat formalisticky. Důležité není ani tak vyplnit formulář negativního reversu, jako spíš ověřit, zda pacient opravdu péči vědomě odmítá (totéž ostatně platí i pro informované souhlasy). Nelze respektovat negativní reversy pacientů zjevně opilých, duševně nemocných, senilně dementních nebo zjevně dezorientovaných, tam je na místě postup dle ustanovení zákona o neodkladné péči poskytované bez souhlasu, nebo o zbavení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka. Lékař by ale neměl chybovat ani na druhou stranu a předpokládat, že jakékoliv odmítnutí péče je projevem duševní poruchy, což občas vidíme zejména v nemocniční praxi – naopak, má se za to, že dospělí lidé jsou rozumní a svéprávní, není-li objektivně prokázán opak.

U diabetiků mohou nastat eticky obtížné situace – při dávných konzultacích jsem se setkal s případem lékaře, jehož pacient trpěl těžkým syndromem diabetické nohy a vitální indikací byla její amputace, což však pacient úporně odmítal s tím, že „radši zemře vcelku“. Nešlo o přitom o pacienta duševně chorého ani zjevně stupidního, s důsledky své volby byl srozuměn a smířen. Platný zákon 372/2011 Sb. dává pacientovi na takové rozhodnutí právo, čemuž odpovídá povinnost lékaře tento negativní revers respektovat.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky