Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 25. květen 2020 | Svátek má Viola
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Modré světlo chytrého telefonu ovlivňuje spánek

Foto: Shutterstock

Modré světlo chytrého telefonu ovlivňuje spánek

Medical Tribune 20/2017
09.10.2017 20:03
Zdroj: MT
Autor: jv
Jedenáctičlenný tým odborníků (v čele Jung‑Yoon Heo) z univerzitních a výzkumných pracovišť z Jižní Koreje (Soul) a USA (Boston, MA) zkoumal účinky nočního používání chytrého telefonu s modrým světlem a bez něj u zdravých dospělých.

Výsledky jejich studie přinesl na stránkách dubnového vydání odborný časopis Journal of Psychiatric Research.

Chytré telefony vydávají světlo k uživatelům prostřednictvím diody vyzařující světlo (LED – Light Emitting Diode) přes displeje. Modré světlo je nejvýznamnější vlnovou délkou pro spánek a náladu. Tato studie zkoumala bezprostřední účinky modrého světla chytrého telefonu na lidi v noci.

Autoři zkoumali změny v sérových koncentracích melatoninu a kortizolu, tělesné teplotě a psychiatrických testech. Zvolili nahodilé, dvojitě zaslepené, zkřížené a placebem kontrolované uspořádání studie se dvěma třídenními přijetími posuzovaných osob do studie. Každá osoba hrála hry na chytrém telefonu buď s komerčním LED, nebo s utlumeným modrým světlem od 19.30 do 22.00 hodin (150 minut). Potom byli účastníci studie znovu přijati k provedení stejných procedur s jiným typem chytrého telefonu. Koncentrace sérového melatoninu byly měřeny v 60min. intervalech před použitím, během používání a po použití chytrých telefonů. Sérové koncentrace kortizolu a tělesná teplota byly monitorovány každých 120 minut. Subjektům byly předloženy škály k hodnocení nálady, spánku a únavy: Profile of Mood States, Epworth Sleepiness Scale, Fatigue Severity Scale a sluchové a zrakové testy Continuous Performance Tests.

Mezi 22 účastníky, kteří byli všichni přijati dvakrát, použití chytrých telefonů s modrým světlem bylo mj. spojeno s významně sníženým spánkem a zvýšenou chybovostí. Uživatelé chytrých telefonů s modrým světlem měli také zvýšenou tělesnou teplotu a sérové koncentrace melatoninu a kortizolu, ačkoli tyto změny nebyly statisticky významné.

Autoři uzavírají s tím, že použití chytrých telefonů s modrým LED světlem v noci může negativně ovlivnit spánek a chybovost u jinak zdravých dospělých osob.Zdroj: Heo JY, Kim K, Fava M et al. Effects of smartphone use with and without blue light at night in healthy adults: A randomized, double‑blind, cross‑over, placebo‑controlled comparison. J Psychiatr Res. 2017 Apr;87:61–70Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky