Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 25. květen 2020 | Svátek má Viola
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Sex ve vyšším věku pomáhá k lepšímu výkonu mozku

Foto: Shutterstock

Sex ve vyšším věku pomáhá k lepšímu výkonu mozku

01.11.2017 21:06
Zdroj: MT
Autor: uza
Studie prokázala, že starší páry, které provozují sex nejméně jednou týdně, vykazují lepší výsledky při určitých testech kognitivních schopností než ty, kteří se mu věnují jen jednou za měsíc nebo vůbec ne.

Výzkum provedli vědci z britských univerzit v Coventry a v Oxfordu a výsledky publikovali v periodiku Journals of Gerontology, Series B: Psychological and Social Sciences. Vyšli přitom ze starších prací, podle nichž sexuálně aktivní starší lidé lépe skórují v testech mentálních schopností než ti, kteří se mu nevěnují vůbec. Přesto stále nebylo jisté, zda tato spojitost skutečně existuje. Obvykle výzkumníci docházeli k názoru, že lepší výsledky v testech mentálních funkci dosahovali lidé, kteří byli i ve vyšším věku fyzicky aktivní a měli četné sociální kontakty. To naznačovalo, že vztah mezi sexuální aktivitou a kognitivními funkcemi je pouhým odrazem sociální a fyzické složky sexuální aktivity.

V nové studii se vědci zaměřili na zjištění, zda častější sexuální aktivita skutečně souvisí se zlepšením kognice, tak jak tomu je i u jiných fyzických aktivit. K prokázání této souvislosti připravili širší soubor testů duševních schopností. Oslovili 73 lidí (28 mužů a 45 žen) ve věku mezi 50 a 83 lety. Věkový průměr tvořil 62 let. Účastníci vyplnili dotazník s otázkami na všeobecný životní styl a zdraví i na častost sexuální aktivity během posledních 12 měsíců. Možnosti odpovědí byly jednou týdně, jednou měsíčně nebo nikdy. Sexuální aktivita byla definována jako sexuální styk, masturbace nebo mazlení.
Participanti rovněž podstoupili test mentálních schopností. Jeden z nich – addenbrookský kognitivní test III – zahrnuje posouzení paměti, řečových schopností, pozornosti a vizuálně prostorové orientace.

Účastníci, kteří uváděli, že neměli sex, skórovali hůře ve všeobecných kognitivních schopnostech i řečových schopnostech, než ti, kteří se mu věnovali jedenkrát týdně.

Účastníci, reportující sex jednou měsíčně, skórovali průměrně hůře v řečových schopnostech, a marginálně hůře ve vizuálně prostorové orientaci oproti těm, kdo uváděli sex nejméně jednou týdně.

Vědci nenašli souvislost mezi frekvencí sexuální aktivity a pozorností, pamětí nebo řečovými schopnostmi. Ze způsobu, jímž byla studie vedena, nebylo možné potvrdit, že častější sex zlepšuje aktivitu mozku – dokázána byla pouze souvislost a její význam. Vědci jsou však přesvědčeni, že jejich studie pomáhá tuto souvislost pochopit.

Dr. Hayley Wright z Centre for Research in Psychology, Behaviour and Achievement na univerzitě v Coventry, která výzkum vedla, k tomu uvádí: “S každým novým zjištěním se dostáváme blíž k pochopení, proč tato souvislost existuje, v čem spočívá a zda existuje ve vztahu mezi sexuální aktivitou a kognitivními funkcemi existuje příčina a následek.“

Doktorka Wrightová se spolu s kolegy domnívá, že sex je spojen se sekrecí neurohormonů, jako je dopamin nebo oxytocin, které přenášejí signály v mozku. K potvrzení jsou však potřeba ještě další výzkumy.

Zdroj: Wright H, et al. Frequent Sexual Activity Predicts Specific Cognitive Abilities in Older Adults. The Journals of Gerontology: Series B, 2017; DOI: 10.1093/geronb/gbx065 7Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky