Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 22. říjen 2018 | Svátek má Sabina
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Dopis ČLK, ČSK a ČLnK senátorům Parlamentu České republiky

Foto: Shutterstock

Dopis ČLK, ČSK a ČLnK senátorům Parlamentu České republiky

04.12.2017 23:20
Zdroj: ČLK, ČSK, ČLnK
Autor: Dopis profesních organizací
Vážená paní senátorko, vážený pane senátore, jako představitelé lékařů, stomatologů a lékárníků dlouhodobě a opakovaně upozorňujeme na nebezpečí vyplývající ze zavedení povinné elektronické preskripce od 1. ledna 2018.

Zároveň vysvětlujeme, že nejsme zásadně proti elektronizaci zdravotnictví, ovšem za předpokladu, že nám usnadní práci, omezení zbytečnou administrativu a ušetří čas, který bychom mohli věnovat odborné práci a svým pacientům. Samozřejmostí z našeho pohledu musí být zároveň zajištění osobních údajů a bezpečnosti celého systému.

Státním ústavem pro kontrolu léčiv připravený systém elektronických receptů bohužel nesplňuje podmínky, na jejichž základě by bylo možno ospravedlnit jeho povinného vymáhání. Naopak. Je nám vnucováno polovičaté řešení, které v předložené podobě nepřináší žádnou přidanou hodnotu pacientům ani zdravotnickým profesionálům. Neumožní nám využít poznatky o aktuální farmakoterapii jednotlivých pacientů a pouze zvyšuje naši administrativní zátěž. Jedná se navíc o systém v praxi dostatečně neprověřený zátěžovými testy. A pro případ jakékoli havárie, ať již způsobené výpadkem Centrálního úložiště nebo kolapsem internetového připojení, není připravena spolehlivá náhradní varianta zajišťující plošnou funkčnost systému předepisování a výdeje léčivých přípravků.

Naše profesní samosprávy v zájmu bezpečnosti pacientů trvají na stanovisku, že elektronické recepty musí i po 1.1.2018 zůstat pouze nepovinnou možností. Pacient musí mít právo elektronický recept odmítnout, aniž by byl trestán tím, že mu bude odpírána potřebná lékařská péče. Lékaři, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou elektronické recepty vystavovat, musí mít právo i nadále vykonávat svoji praxi a vystavovat svým pacientům recepty klasickým způsobem. Elektronické recepty připravené Státním ústavem pro kontrolu léčiv nepřináší zdravotníkům, zdravotním pojišťovnám a především ani pacientům prospěch, který by vyvážil hrozící pokles dostupnosti lékařské péče způsobený nuceným uzavřením řady privátních lékařských praxí. Upozorňujeme, že toto nebezpečí hrozí zejména na venkově, kde již v současnosti je pro pacienty lékařská péče špatně dostupná.

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,

dovolujeme si vás tímto požádat o pomoc. V této chvíli prosíme o podporu přijetí senátního návrhu zákona senátorů Vladimíra Plačka, Milady Emmerové, Evy Sykové, Aleny Šromové, Boženy Sekaninové, Lubomíra France, Jiřího Voseckého, Jaroslava Doubravy a Václava Homolky, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších zákonů.

v úctě

v Praze, dne 4. 12. 2017

MUDr. Milan Kubek - prezident, Česká lékařská komora
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. - prezident, Česká stomatologická komora
PharmDr. Lubomír Chudoba - prezident, Česká lékárnická komora

Originální dokumentCopyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky