Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 22. říjen 2018 | Svátek má Sabina
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Férové pracoviště začíná sbírat první reakce mladých lékařů

Foto: SML

Férové pracoviště začíná sbírat první reakce mladých lékařů

Medical Tribune 26/2017
05.12.2017 20:04
Zdroj: MT
Autor: Naďa Myslivcová
Sekce mladých lékařů ČLK spustila projekt Férové pracoviště. Z příspěvků lékařů vznikne přehled pracovních podmínek co největšího počtu pracovišť v ČR.

Recenze jsou ověřené a zároveň anonymizované, aby se žádný z odpovídajících nemusel obávat případného postihu. Dotazník poskytlaSekce mladých lékařů ČLK v rámci dlouhodobé spolupráce redakci Medical Tribune.

Logo SML

„Kvalita a přístup pracovišť k zaměstnancům se zásadně liší a prvním krokem ke zlepšení situace jednoznačně je zvýšení všeobecné informovanosti. Naše snaha navazuje na téma vztahu školitele a školence, kterému se dlouhodobě věnujeme a považujeme ho za základní pro budoucnost našeho zdravotnictví,“ řekla MT předsedkyně Sekce mladých lékařů ČLK MUDr. Monika Hilšerová.

„Celorepublikové srovnání bude sloužit všem, kteří chtějí pracovat v důstojných podmínkách a hledají ty nejlepší příležitosti ve svých oborech. Čím vyšší bude zájem o náš pilotní projekt, tím rychleji se pustíme do dalšího vývoje a budeme ho postupně vylepšovat,“ uvedla předsedkyně.

Každé pracoviště obdrží výsledné bodové hodnocení z průměru 17 kritérií. Otázky jsou hodnoceny na škále jeden až pět bodů. Výsledky budou všem volně přístupné. Pomocí hodnocení mají být podpořeni zaměstnavatelé, kteří berou péči o mladé lékaře a jejich vzdělávání za vlastní. Pracovištím, která vytvářejí pro mladé kolegy dobré podmínky, bude sekce udílet titul Férové pracoviště. Ostatním pak konkrétní hodnocení pomůže definovat oblasti významné pro mladé lékaře, které by bylo vhodné zlepšit.

Spuštění projektu předcházel průzkum

V celonárodním průzkumu v průběhu dubna a května sekce zjistila, s jakými problémy se mladí lékaři potýkají. Odpovědělo téměř 2200 lékařek a lékařů do 35 let věku, což je víc jak pětina lékařů v této věkové kategorii. Jednalo se hlavně o neatestované a čerstvě atestované lékaře.

Průzkum ukázal, že uspokojivý dohled nad svou prací, která je součástí dalšího vzdělávání, má pouze 63,5 procenta dotázaných lékařů, celá třetina tedy dohled nemá. Řádně vedeno na cestě k atestaci svým školitelem je pouze 33 procent mladých lékařů, svého školitele nezná 19,2 procenta a 6,3 procenta ho dokonce ani nemělo. Absolvované stáže u 53 procent lékařů neodpovídaly daným vzdělávacím plánům.

Úvazek 1,0 má přes 86 procent lékařů, nižší úvazky jsou v Praze a větších městech – na fakultních pracovištích má takřka každý druhý mladý lékař pouze částečný úvazek. Takřka 14 procent dotázaných lékařů studuje Ph.D., u třetiny bylo podmínkou přijetí do pracovního poměru. Jen pětina mladých lékařů neslouží noční služby. Na ty, co slouží, připadá průměrně 4,6 služby za měsíc. Tři procenta mladých lékařů slouží víc jak osm služeb měsíčně. Jen polovina mladých lékařů má možnost odejít po službě domů v dopoledních hodinách.

Průměrný čistý plat v dotazníku činil 27.486 korun při 55 odpracovaných hodinách týdně, což dělá v průměru 120 korun za hodinu, včetně práce v noci a o víkendu. V dotazníku také přes 25 procent mladých lékařů uvedlo, že zvažuje odchod do zahraničí. Jejich pohnutky lze dát do souvislosti s podmínkami, které v českém zdravotnictví mají.

Odkaz pro vstup do formuláře

Členové ČLK ho dostali na osobní e-mailový kontakt. Pokud se tak nestalo, najdou formulář na Facebooku Sekce mladých lékařů ČLK, s dotazy se mohou obrátit také na sekcemladychlekaruclk@gmail.com.

OTÁZKY

 1. Poskytuje Vám pracoviště již od začátku konkrétní vzdělávací plán včetně seznamu školitelů a harmonogramu stáží i na ostatních akreditovaných pracovištích, které jsou pro Váš vzdělávací program nezbytné? Znáte dopředu financování veškerých stáží?
 2. Umožňuje Vaše pracoviště maximálně efektivní postup k atestaci? Neklade školencům do cesty zbytečné překážky?
 3. Je lékařům na Vašem pracovišti nabízen nižší úvazek než 1,0, i když o to sami nemají zájem?
 4. Je Ph.D. studium podmínkou k přijetí do pracovního poměru?
 5. Připadají na jednoho atestovaného školitele na pracovišti maximálně 3 školenci, z nichž dva jsou již po absolvování základního kmene?
 6. Je na Vašem pracovišti při výkonu povolání neatestovaný lékař v rámci základního kmene pod přímým dohledem atestovaného lékaře a v rámci specializační přípravy je pak atestovaný lékař školenci vždy dostupný pro konzultace na telefonu a do 15 minut též fyzicky?
 7. Jak je na tom Vaše pracoviště s akreditací?
 8. Nutí mě pracoviště přistoupit na nevýhodné zavazující dohody?
 9. Jak je finančně ohodnocena má práce?
 10. Dbá pracoviště na to, aby bylo povinné minimum výkonů k atestaci spravedlivě rozdělováno mezi všechny lékaře?
 11. Umožňuje pracoviště lékařům absolvovat povinné kurzy v plném rozsahu a dopředu je informuje o způsobu jejich financování?
 12. Dbá pracoviště na odpočinek lékařů po službě?
 13. Umožňuje pracoviště skloubit svým zaměstnancům pracovní a rodičovské povinnosti? Je možné, aby rodiče pracovali na zkrácený úvazek?
 14. Jak je na tom pracoviště s počtem přesčasových hodin?
 15. Krátí pracoviště délku stáží kvalitativně, či kvantitativně?
 16. Má pracoviště jasně a srozumitelně definované vnitřní směrnice a postupy?
 17. Jaká je aktivita pracoviště v budování podmínek vlastních motivačních programů? Vytváří aktivně podmínky například pro rezidenční místa, nebo se věnuje podpoře mladých lékařů jinou formou?
Sekce mladých lékařů ČLK je oficiální platforma v rámci České lékařské komory, která aktivně hájí zájmy mladých neatestovaných a atestovaných lékařů do 35 let. Názory, průzkumy a rady publikuje sekce v časopise ČLK Tempus Medicorum a dále spravuje internetovou stránku www.juniordoctor.cz i Facebookový profil Sekce mladých lékařů ČLK.


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky