Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 22. říjen 2018 | Svátek má Sabina
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, lékařka, se stala odbornou náměstkyní ministra zdravotnictví ČR

Foto: Archív MUDr. Šteflové

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, lékařka, se stala odbornou náměstkyní ministra zdravotnictví ČR

08.01.2018 09:41
Zdroj: MT
Autor: red
MUDr. Alena Šteflová zastávala v letech 2003–2017 v pozici ředitelky národní kanceláře WHO v ČR. Nyní se stala odbornou náměstkyní ministra zdravotnictví.

Do její kompetence patří prevence a komunikace napříč sférou primární péče.

MUDr. Alena Šteflová zastávala v letech 2003–2017 v pozici ředitelky národní kanceláře WHO v ČR. V letech 1991–2003 byla přizvána na Ministerstvo zdravotnictví, kde zastávala různé pozice včetně poradkyně Hlavního hygienika ČR, vedoucí oddělení ambulantní a primární péče a ředitelky odboru pro vědu a výzkum. Vystudovala 3. lékařskou fakultu UK, na které v roce 2007 završila doktorandské studium v oboru Preventivní lékařství. Působila zde rovněž zhruba dvacet let jako externí lektorka Ústavu preventivního lékařství.

Od roku 2014 je asistentkou Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva na 1. LF UK, kde působí od roku 2017 také na Ústavu všeobecného lékařství. V roce 2012 získala na Slovenské zdravotnické univerzitě titul Master of Public Health. V roce 2013 ji bylo uděleno čestné členství ve Společnosti všeobecného lékařství za příspěvek k rozvoji primární péče v ČR. V roce 2015 byla zvolena do výboru předsednictva ČLS JEP a v roce 2017 ji bylo uděleno čestné členství této společnosti. Je spoluzakladatelkou Ústavu pro zdravotní gramotnost.

V devadesátých letech patřila mezi odborníky rozvíjející obor veřejného zdravotnictví v jeho moderní podobě a s filosofií, která u nás do té doby chyběla. Zodpovídala za koordinaci příprav a formulaci Národního programu zdraví a jeho střednědobé a dlouhodobé strategie. Od r. 2014 se z pozice zástupce WHO v ČR podílela se na formulaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, a to včetně s ní souvisejících akčních plánů. Má zkušenosti ze zahraničních výzkumných pobytů v Evropě a ve Spojených Státech (Universita v Iowě) a je autorka a spoluautorka řady článků zaměřených především na oblast prevence, podpory zdraví, veřejného zdravotnictví a dále na politiku a strategie WHO a jejich implementaci v ČR.

Alena Šteflová je vdaná, má dvě dospělé dcery. Ráda cestuje, dosud hraje rekreačně beach volejbal, lyžuje a tráví čas s rodinou.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky