Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. leden 2021 | Svátek má Ilona

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Ministerstvo zdravotnictví připravilo novou regulaci poukazových zdravotnických prostředků

Foto: MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví připravilo novou regulaci poukazových zdravotnických prostředků

27.03.2018 20:00
Zdroj: MZ ČR
Autor: Tisková zpráva
Ministerstvo zdravotnictví v rekordním čase připravilo návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, která přináší nová pravidla pro úhradovou regulaci zdravotnických prostředků na poukaz.

Návrh nyní zamířil do meziresortního připomínkového řízení. Nové znění Ústavním soudem vloni zrušené části zákona by se tak k projednání ve vládě mělo dostat v červnu.

„V návrhu naplňujeme požadavek Ústavního soudu, aby na péči dosáhl každý pacient bez ohledu na svůj sociální status. Osobně udělám vše pro to, abychom legislativní proces stihli a novela začala platit od ledna příštího roku. Předejdeme tak velkému chaosu a miliardovým ztrátám, ke kterým by v systému veřejného zdravotního pojištění v opačném případě došlo, protože předchozí vedení ministerstva přípravy naprosto podcenilo,“ uvedl k tématu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Kromě konkrétní podoby paragrafového znění novely ministerstvo připravilo i klíčovou přílohu zákona, která obsahuje kompletní kategorizaci zdravotnických prostředků hrazených na poukaz, tzv. kategorizační strom.

Novela přináší celou řadu pozitivních změn pro pacienty. Nové zdravotnické prostředky budou zařazovány do systému úhrad každý měsíc a nikoli jen jednou za půl roku, jako je tomu dnes. Prakticky všechny položky, které jsou dnes hrazeny ve výši 75 % z ceny, protože nemají v zákoně vlastní úhradovou skupinu, budou doplněny do kategorizačního stromu a pacienti tak mohou dosáhnout na jejich plnou úhradu,“ vysvětlil ministr Vojtěch. Do celého rozhodovacího procesu jsou navíc velmi intenzivně zapojeny pacientské organizace.

Cílem nové úpravy je zakotvení konkrétního nároku pacienta přímo v zákoně a dosažení nezbytné úrovně transparentnosti. Novela umožní pružné reakce na přístup nových produktů na trh a změny cenové hladiny na trhu tak, aby nedocházelo k navýšení nákladů pacienta ani systému zdravotního pojištění. Samotné zařazování zdravotnických prostředků do úhradových skupin bude administrativně velmi nenáročné. Státní ústav pro kontrolu léčiv bude ve správním řízení řešit pouze excesy, kdy dojde k chybnému zařazení produktu do nesprávné úhradové skupiny. Pro první zařazení všech dnes hrazených produktů je stanoveno přechodné období, které bude trvat cca 3/4 roku. Za účelem pravidelné každoroční aktualizace kategorizačního stromu bude příkazem ministra zakotvena trvalá agenda Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků.

Novela byla připravena ve spolupráci se všemi dotčenými subjekty – Státním ústavem pro kontrolu léčiv, zdravotními pojišťovnami, odbornými společnostmi, pacientskými organizacemi, profesními komorami a průmyslovými asociacemi.

Ústavní soud v červnu 2017 zrušil dosavadní systém úhrad na základě návrhu skupiny senátorů, kteří kritizovali systém stanovování úhrad zdravotnických prostředků, protože pojišťovnám umožňuje, aby si fakticky samy určovaly, jestli a v jaké výši pomůcku uhradí. Podle soudu to bylo v rozporu s právem na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky na základě veřejného zdravotního pojištění. „Ačkoliv ústavní soud dal zákonodárcům čas do konce roku 2018, můj předchůdce na nových paragrafech bohužel nezačal pracovat. Řešení tohoto akutního problému se tak po mém nástupu stalo maximální prioritou,“ uvedl ministr. Během několika dní obnovil Pracovní skupinu pro kategorizaci a úhradovou regulaci, do které byla nově zapojena také Pacientská rada MZ, Národní rada osob se zdravotním postižením a Koalice pro zdraví. Komise bude ve své činnosti pokračovat i po přijetí novely zákona a bude se nadále podílet na kultivaci kategorizace zdravotnických prostředků.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky