Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 23. duben 2019 | Svátek má Vojtěch
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Sacubitril/valsartan zlepšuje u srdečního selhání kvalitu života

Sacubitril/valsartan zlepšuje u srdečního selhání kvalitu života

Medical Tribune 7/2018
16.04.2018 10:21
Zdroj: MT
Autor: red

V časopise JAMA Cardiology byla recentně publikována další subanalýza vycházející ze studie PARADIGM‑HF. Ta je největším klinickým hodnocením, které bylo provedeno u pacientů se srdečním selháním. Byl v ní porovnáván první zástupce nové lékové skupiny inhibitorů ARNI sacubitril/valsartan se standardní léčbou inhibitorem ACE enalaprilem u nemocných se srdečním selháním s redukovanou ejekční frakcí. Hlavním závěrem studie PARADIGM‑HF je, že sacubitril/ valsartan ve srovnání s enalaprilem snižoval riziko úmrtí z kardiovaskulární příčiny o 20 procent a riziko hospitalizace pro srdeční selhání o 21 procent.

Subanalýza, zaměřená na hodnocení kvality života, je založená na datech od 7 600 pacientů, u nichž je k dispozici hodnocení kvality života při randomizaci. Pro tento účel byl využit dotazník KCCQ – Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire. Ten pomocí 23 otázek zohledňuje deset oblastí, které často významně omezují život nemocných se srdečním selháním – jedná se např. o schopnost navštěvovat přátele, věnovat se koníčkům nebo stoupat do schodů. Dotazník se vyplňoval při vstupním vyšetření, dále po 4. a 8. měsíci a pak při ročních kontrolách.

Na začátku studie nemocní udávali největší limitace, pokud šlo o hodnocení schopnosti rychlejší chůze nebo pomalého běhu (jogging), a v oblasti sexuálních vztahů. Po osmi měsících skóre kvality života jednoznačně favorizovalo sacubitril/valsartan ve většině domén. K největšímu zlepšení při této léčbě došlo u schopnosti vykonávat domácí práce a u schopnosti udržet sexuální vztah.

Tento benefit z podávání inhibitoru ARNI přetrvával i po 36 měsících. „Pacienti se srdečním selháním často mají výrazně sníženou kvalitu života, a to i v porovnání s jinými chronickými onemocněními,“ řekl hlavní autor této práce profesor Scott Solomon z Brigham and Women’s Hospital při Harvard Medical School v americkém Bostonu. „Tato analýza ukazuje, že léčba sacubitril/valsartanem snižuje omezení ve fyzických a sociálních aktivitách, které jsou relevantní pro nemocné se srdečním selháním. Tato léčba pacientům pomáhá udržet si nezávislost, zlepšuje schopnost zvládat běžné denní činnosti a přispívá k tomu, aby si udrželi osobní vztahy.“

Podle investigátorů bylo celkové zlepšení hodnocení kvality života „srovnatelné s rozdílem přibližně devíti let přirozeného stárnutí“.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky