Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 21. leden 2019 | Svátek má Běla
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Tomoterapií se léčilo ve VFN už přes tisíc pacientů

Tomoterapií se léčilo ve VFN už přes tisíc pacientů

Medical Tribune 9/2018
09.05.2018 10:58
Zdroj: MT
Autor: red

V tomoterapeutické jednotce, kterou před třemi roky pořídila Všeobecná fakultní nemocnice jako první v ČR, je integrován CT skener a lineární urychlovač, který využívá technologii IMRT – léčbu zářením s modulovanou intenzitou. Lze tak precizně zaměřit cílový objem, léčit nádory různých velikostí, více ložisek najednou a aplikovat různou dávku záření do různých oblastí dle potřeby i opakovaně.„Metoda tomoterapie má největší výhodu u nádorů, které jsou v blízkosti životně důležitých struktur nebo v oblastech, kde je riziko trvalého poškození okolních zdravých orgánů. Proto je preferována u nádorů hlavy a krku, mozku a míchy, plic a nádorů prostaty,“ řekl ředitel onkologického centra VFN doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA.

Nový přístroj pomáhá v efektivnější léčbě také u gynekologických nádorů, karcinomu mammy, rekta a slinivky břišní. Umožňuje maximálně šetřit zdravé tkáně a zvýšit dávku záření při stejné, nebo i nižší toxicitě.

Za tři roky bylo ozářeno přes tisíc lidí. Byla zavedena i metoda ultraprecizní stereotaktické radioterapie u vybraných diagnóz, zejména nádorů plic a izolovaných metastatických ložisek kdekoli v těle. U těchto diagnóz je léčba tomoterapií mimořádně efektivní, šetrná a ve srovnání s jinými léčebnými metodami prakticky bez nežádoucích účinků.

„Zavedli jsme rovněž zkrácené ozařovací režimy u karcinomu prostaty a prsu, pacienti tak absolvují léčbu za poloviční dobu než dříve, a navíc ve špičkové kvalitě,“ uvedl docent Feltl.

Přístroj je vytížen na dvě směny, poptávka pacientů je veliká, proto by Onkologická klinika potřebovala instalaci dalšího ozařovače. I z důvodu, že v ČR onemocní některým typem zhoubného novotvaru kolem 90 000 lidí ročně.

Dle údajů Národního onkologického registru v roce 2010 bylo 86 235 nově diagnostikovaných onkologických onemocnění, v roce 2015 jich bylo 98 176, v roce 2017 pak 88 767 případů. U žen převládá diagnóza karcinomu prsu (ročně přibude kolem 7 000 nových případů), u mužů vede karcinom prostaty (podobné číslo). Vzhledem ke zvyšujícímu se věku populace, vyšší šanci na delší dožití pacientů po onkologické léčbě i zvyšující se prevalenci výskytu zhoubného bujení v příštích letech je třeba zajistit pacientům odpovídající léčbu a péči.

VFN zaujímá přední pozici mezi onkologickými centry v ČR a je největším pracovištěm v ČR dle objemu onkologické péče u melanomu kůže a nádorů vaječníků. Za posledních šest let bylo ve VFN evidováno přes 63 000 onkologických pacientů ve všech stadiích diagnostického a léčebného procesu.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky