Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 18. srpen 2019 | Svátek má Helena
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Akutní komplikace diabetu

Foto: Shuttesrtock

Akutní komplikace diabetu

08.05.2018 15:21
Zdroj: MT
Autor: pak
Komplikace provázející diabetes mellitus mohou vést k závažnému poškození zdraví. Může dojít k poruchám zraku, kardiovaskulárního systému či selhání ledvin.

Pro celkově dobrý zdravotní stav diabetiků jsou důležitá režimová opatření od udržování správné tělesné hmotnosti, zdravého stravování až po pravidelnou kontrolu koncentrace krevního cukru. S ohledem na riziko akutních komplikací souvisejících s diabetem je potřeba znát možné příčiny i projevy těchto komplikací.

Krizové situace

Náhlé výkyvy koncentrace krevního cukru mohou být příčinou akutního a život ohrožujícího stavu. Příliš vysoká koncentrace inzulinu vede k výraznému snížení glykemie a může vyvolat hypoglykemické kóma. Opačným problémem je hyperglykemické kóma, do něhož se pacienti mohou dostat kvůli nedostatku inzulinu a prudkému zvýšení koncentrace krevního cukru.

Typické obtíže

Pro adekvátní zásah a pomoc při akutních komplikacích diabetu je nutné znát projevy hypoglykemie, hyperglykemie i diabetické ketoacidózy. Diabetiky při hypoglykemii postihuje slabost, silný pocit hladu, mají zrychlený srdeční tep i dech a mohou se chovat zmateně či podrážděně. Dalšími typickými známkami jsou ztráta citlivosti v nohou, třes či bledá a zpocená kůže. Hyperglykemii provází nevolnost, žízeň, poruchy dechu, pacienti mají teplou a suchou pokožku a může u nich docházet k poruchám vědomí. Diabetická ketoacidóza je závažnou akutní komplikací diabetu. Pacient má nedostatek inzulinu, dochází u něj k rozkladu tuků v rámci metabolismu a v těle se mu hromadí ketolátky. Ke známkám ketoacidózy patří dehydratace, zvracení, Kussmaulovo dýchání, dech se zápachem acetonu či dezorientace a poruchy vědomí.

Pomoc při akutních komplikacích

V případě závažných akutních komplikací diabetu potřebují pacienti rychlou pomoc, jejíž rozsah závisí na stavu vědomí i vitálních funkcí. V případě, že je diabetik při vědomí a v dostatečně bdělém stavu, může mu v případě hypoglykemie pomoci podání cukru, například ve formě slazeného nápoje. V případě hyperglykemie by laici neměli pacientovi sami podávat inzulin bez lékařské asistence. Pokud je pacient v ohrožení života, je nutné poskytnout předlékařskou první pomoc a pacienta i po zlepšení stavu neustále sledovat. Práci záchranářů a lékařů může usnadnit například kartička diabetika, která poskytne jasnou informaci o základní diagnóze pacienta.

Zdroj: https://www.news-medical.net/health/Diabetic-Emergencies-What-to-Do.aspxCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky