Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 17. únor 2019 | Svátek má Miloslava
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

NOVÉ KNIHY - Základy klinické imunologie

NOVÉ KNIHY - Základy klinické imunologie

Medical Tribune 14/2018
25.06.2018 11:35
Zdroj: MT
Autor: Prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.,

Základy klinické imunologie

Helen Chapel a kol., TRITON, 2018

Základy klinické imunologie jsou klinicky orientovanou a didakticky propracovanou moderní učebnicí lékařské imunologie. Překlad aktualizovaného, již šestého anglického vydání Základů klinické imunologie zcela prakticky zpřístupňuje široké odborné veřejnosti českých a slovenských lékařů a přírodovědců, jakož i studentům těchto disciplín klinickou imunologii a alergologii. Je výsledkem dlouhodobé odborné spolupráce s prof. Dr. Helen Chapel z Oxfordské univerzity a naplněním společného pedagogického úsilí a výukových principů. Poslední 6. anglické vydání Základů klinické imunologie, jež nyní vyšlo v českém jazyce, reflektuje rychlý rozvoj a vývoj oboru. Důraz je kladen na podstatu a praktičnost, čemuž napomáhá členění jednotlivých kapitol dle funkčních a orgánových celků, což zvyšuje přehlednost obsahu díla. Rozsáhlá problematika je studujícímu zpřístupněna didakticky takovým způsobem, aby mohl s porozuměním podstatě věci, s vizí a bez bariér sám dále sledovat a aplikovat nové, neustále se rozvíjející poznatky v praxi. Kvalitní a ucelený obsah knihy na 360 stranách s řadou přehledných grafických odkazů (barevných obrázků, tabulek a rámečků) může být proto také základem a vhodnou osnovou pro lékaře a odborné pracovníky i v přípravě na atestaci. Důležitou součástí jednotlivých kapitol jsou též poučné kasuistiky, jež nekomplikovaným způsobem ozřejmují aplikaci a interpretaci jednotlivých klinických a laboratorních imunologických vyšetření v reálném životě a praxi.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky