Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 08. červenec 2020 | Svátek má Nora
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Vývoj dermatologie postupuje mílovými kroky

Foto: Shutterstock

Vývoj dermatologie postupuje mílovými kroky

Medical Tribune 20/2018
15.10.2018 09:22
Zdroj: MT
Autor: kol
O své zkušenosti z kongresu Evropské dermatovenerologické asociace v Paříži se s námi podělila doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D., z Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

  • Co pro vás bylo na nedávném EADV největším překvapením? Jak hodnotíte tento kongres?

Nejvíce překvapujícím byl pro mě počet účastníků, který překročil hranici 12 000 dermatologů. Největší zájem byl jednoznačně o dermatoskopické sekce, tedy vyšetřování mateřských znamének a podezřelých lézí na kůži dermatoskopem. Dermatoskopii dnes používá prakticky každý dermatolog a patří ke standardním vyšetřovacím metodám.

  • O čem se domníváte, že znamená obecně pro tento obor největší pokrok?

Z novinek účastníky nejvíce zaujal nový trend v léčbě hidradenitis suppurativa, který propojuje chirurgickou a biologickou léčbu. Pacienti jsou zprvu léčeni biologickou léčbou, která zmenší objem onemocnění a zmírní zánět, postižená místa jsou pak lépe přístupná k chirurgickému řešení. Anti‑TNFα terapie pooperačně zabraňuje rozvoji nebo zhoršování choroby i v neodoperovaných lokalitách.

  • Co nového se událo v oblasti léčby melanomu?

V léčbě melanomu se ukazuje trend přesouvat molekuly, které známe z metastazujícího melanomu, do adjuvantního režimu. Ať už se jedná o imunoterapii protilátkami anti‑PD‑1 či inhibitory BRAF a MEK, v obou režimech přináší adjuvantní terapie přínos na úrovni prodloužení období do relapsu i celkového přežití. Dá se očekávat, že tyto molekuly postupně nahradí adjuvantní terapii interferonem alfa. Podmínkou bezpečné léčby je, aby byl indikující lékař detailně informován o nežádoucích účincích léčby.

  • Zaznělo na kongresu něco, čím bychom se u nás mohli nechat inspirovat?

Evropa v tuto chvíli žije novými molekulami, které se používají při léčbě těžké formy atopické dermatitidy. Zatím jsme ve fázi sbírání dat o účinnosti a bezpečnosti, ale první pozitivní zkušenosti ukazují, že tyto látky přinesou úlevu více než 80 procentům pacientů. Bezpečnostní profil těchto látek je významně lepší než konvenční systémová léčba kortikosteroidy, metotrexátem či cyklosporinem, jejichž toxicita zasahuje do každodenního života našich pacientů.

  • Jak si stojí česká dermatologie v porovnání se světem?

Každý kongres je příležitostí odnést si něco nového a vylepšit péči o naše pacienty. Péče o dermatologické pacienty je v ČR na vysoké úrovni, ale v budoucnu musíme zapracovat na budování registrů častých, ale i vzácných kožních onemocnění. Vybudování multioborových týmů pro komplikovaná onemocnění, jako je hidradenitis suppurativa a ostatní zánětlivá kožní onemocnění, je klíčem k úspěchu.

Čtěte také


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky