Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 20. leden 2020 | Svátek má Ilona
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nemoc modifikující léčiva nemají negativní dopad na těhotenství žen s RS

foto: Shutterstock.com

Nemoc modifikující léčiva nemají negativní dopad na těhotenství žen s RS

Medical Tribune 22/2018
02.10.2018 16:19
Zdroj: MT
Autor: mir
Na nedávném kongresu ECTRIMS zaznělo, že nemoc modifikující léčiva neovlivňují plodnost matek s relaps-remitující roztroušenou sklerózou nebo zdraví jejich plodu.

Mezi sděleními na 34. kongresu Evropské společnosti pro léčbu a výzkum roztroušené sklerózy (ECTRIMS), který nedávno proběhl v Berlíně, zazněla i zpráva vyvracející domněnky o negativní vlivu nemoc modifikujících léčiv (DMTs) na plodnost matek s relaps-remitující roztroušenou sklerózou (RR-RS) nebo zdraví jejich plodu.

Autoři si dali za cíl určit, zda by rozhodnutí o nasazení imunomodulační terapie RS mělo být posouzeno i s ohledem na pacientčino přání v blízké době otěhotnět. Analyzovali proto data žen s RR-RS, které porodily v období 2002-2017, aby určili vliv DMTs na progresi nemoci, plodnost a výsledek těhotenství. Pro zohlednění závažnosti nemoci, věku, předchozích těhotenství a známých potíží s plodností byla provedena mnohorozměrová analýza.

Pacientky (n = 125; věk při porodu 31,8±4,6 let; rozpětí 20-45) byly rozděleny do 3 terapeutických ramen: (a) neléčené 3 měsíce před početím, (b) léčené 3 měsíce před početím, (c) léčené během těhotenství. Výstupy studie zahrnuly nutnost léčby neplodnosti, těhotenské komplikace, ataky během těhotenství, typ porodu, percentil dítěte, porodní váhu, týden porodu, ataky a změny v EDSS (Expanded Disability Status Scale) skóre v prvním roce po porodu.

Celkem bylo hodnoceno 219 porodů živého dítěte (od 125 matek s RS). Z těchto pacientek bylo 13 léčeno s DMTs během těhotenství a 12 (rozděleno rovnoměrně mezi terapeutická ramena) jich před početím potřebovalo léčbu neplodnosti. Nebyly pozorovány žádné signifikantní rozdíly mezi skupinami, co se týká nutnosti léčby neplodnosti, času do otěhotnění, výsledku těhotenství a komplikací, změn v EDSS skóre nebo atak nemoci během těhotenství a po něm.

Autoři vyvozují, že podle těchto výsledků by rozhodnutí o léčbě DMT u pacientek s RR-RS v plodném věku nemělo být ovlivněno otázkou možného brzkého těhotenství.

Zdroj: Neurology Advisor Conference Highlights, dostupné na https://www.neurologyadvisor.com/ectrims-2018/treatment-for-multiple-sclerosis-and-pregnancy-outcomes/article/806747/Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky