Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 21. květen 2019 | Svátek má Monika
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Včasné podání krve zachraňuje životy

foto: JupiterImages

Včasné podání krve zachraňuje životy

Medical Tribune 24/2018
15.11.2018 12:25
Zdroj: MT
Autor: nam
Až dvacetinásobně stoupnou šance na přežití pacienta s polytraumatem, pokud je mu do 15 minut poskytnuta hemostatická resuscitace. Odborné veřejnosti v ČR byla v celé říši poprvé představena 15. listopadu na 12. střešovickém transfuzním dni.

Tzv. „Blood Far Forward“ v rámci Damage Control strategie se používá v armádě, stále více na urgentních příjmech nemocnic zejména v USA.

Pro letošní setkání bylo zvoleno multioborové téma, které je společné transfuziologům, hematologům a intenzivistům - na úrovni přednemocniční záchranářům a v urgentní medicíně lékařům na urgentních příjmech, včetně intenzivistů na odděleních ARO, řekl novinářům odborný garant 12. střešovického transfuzního dne plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D., primář oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice – Fakultní vojenské nemocnice Praha, hlavní odborník pro hematologii a transfuzní službu Zdravotnické služby AČR. „Téma se týká hemostatické resuscitace v přednemocniční nebo časné nemocniční urgentní péči. Celý koncept se nazývá Blood Far Forward, tedy dostat krev nebo její produkty co nejblíž k pacientovi a co nejdříve aplikovat po vzniku úrazu,“ upřesnil.

Těžké krvácení je druhou nejčastější příčinou úmrtí u pacientů s traumatem a hlavní příčinou úmrtí vojáků při válečných poraněních. Stav spojený s masivním krvácením má 60procentní úmrtnost, pokud se rychle neřeší, pacienti do šesti hodin umírají.

„Fatálnímu konci lze ve značné míře předejít, pokud se aplikují postupy využití krve nebo jejích produktů co nejdřív tak, aby se předešlo letální triádě, která kombinuje hypotermiii, acidózu a koagulopatii,“ řekl primář.

Čtěte také

Celý komplex moderní intenzivistické medicíny se nazývá Damage Control Resuscitation (DCR), název je z roku 1943 z amerického námořnictva – Damage Control znamená udržet loď nad hladinou, identifikovat co nejrychleji příčinu poškození, zachraňovat životy a loď dotáhnout do přístavu. V medicíně znamená urgentní léčbu, udržet u pacienta oběh, zajistit dodávku kyslík ke tkáním a udržet všechny funkce krve. „Vychází se z mechanismu, že krev je orgán, a jako kterýkoli orgán může selhat. Pokud selhává krev, je to příčina vedoucí ke smrti pacientů s traumatem. Pacienti neumírají na poranění, ale na vykrvácení, protože dochází k nekontrolovatelnému rozšiřování dysfunkce krevní srážlivosti,“ vysvětlil primář Bohoněk.

Pokud se před koncept DCR přidá R, znamená to oblasti vzdálené, Remote, které nejsou přímo v nemocnici, tedy přednemocniční péči. To už je koncept, který se týká záchranné služby, urgentních příjmů, vojenského zdravotnictví a odlehlých oblastí. Včasná a komplexní aplikace masivního transfuzního protokolu, nebo všech složek krve, které pomáhají zlepšovat funkci krve a restartovat její funkci, zvyšují šanci na přežití.

Svého času se používal a stále se používá termín „zlatá hodina“, tedy že je potřeba pacienta vyřešit do hodiny od poranění. „Není to pravda, zejména na základě velkých dat, která mají kolegové z vojenského zdravotnictví amerických vojenských sil, kteří sbírají data z Afghánistánu a dalších válek posledních desetiletí, víme, že jednoznačný efekt včasné hemostatické resuscitace v prvních 15 minutách znamená až dvacetinásobnou šanci přežití pacientů oproti tomu, když se léky vyrobené z krve aplikují později,“ řekl primář Bohoněk.

Další možností je aplikace plné krve. Dlouhá desetiletí se plná krev považovala za historický přípravek, a transfuzní léčba je založena na výhradním podávání jednotlivých krevních složek (erytrocyty, plazma, trombocyty). „Vracíme se ke konceptu plné krve do včasné péče. V USA s konceptem plné krve pracuje již 21 urgentních příjmů na traumacentrech, v Evropě urgentní příjem v Bergenu v Nizozemsku,“ vyjmenoval primář. Střešovický transfuzní den nazvaný Plná krev se vrací umožnil poprvé ve středoevropském prostoru debatu o staronové metodě. V Evropě je tento znovuobjevený koncept víceméně novinkou. Na konferenci se podařilo sehnat unikátní sestavu přednášejících z celého světa, včetně „otců zakladatelů“ této léčebné strategie. Celkem se zúčastní 400 hostů, z toho 50 ze zahraničí.

Program konference najdete ZDE.

Konkrétní aplikaci ve válečných podmínkách mohou odborníci vidět na videu. „Snažíme se cvičit a zavádět tuto metodu do armády, a z armády doufáme že přejde do civilu – i když ne až k té extrémní podobě, kdy vojáci ve válečném konfliktu v polních podmínkách provádějí odběr od dárce a krev rovnou aplikují poraněnému kolegovi,“ shrnul primář Bohoněk.

Blood Far Forward: přípravky a produkty

  • TXA
  • plazma lyofylizovaná
  • fibrinogen
  • erytrocytový koncentrát
  • plazma rozmražená
  • plná krev

Více o hemostatické resuscitaci najdete ve 24. čísle vydání Medical Tribune, které vychází 26. listopadu. Těšit se můžete na rozhovory s plk. MUDr. Milošem Bohoňkem, Ph.D., primářem Oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN-VFN Praha, hlavním odborníkem pro hematologii a transfuzní službu Zdravotnické služby AČR a s MUDr. Petrem Kolouchem, MBA, ředitelem Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky