Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 16. červen 2019 | Svátek má Zbyněk
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Rutinní suplementace vitaminu D nepřináší podle studií žádoucí efekt

Foto: Shutterstock

Rutinní suplementace vitaminu D nepřináší podle studií žádoucí efekt

20.12.2018 17:36
Zdroj: MT
Autor: drho
V roce 2018 byly publikovány tři studie, které zmírnily nadšení ze suplementace vitaminu D v rámci prevence skeletálních a extraskeletálních onemocnění.

Prvním z těchto publikovaných výzkumů je studie VITAL (Vitamin D And Omega-3 Trial), které se zúčastnilo téměř 26 tisíc jedinců ve středním až pokročilém věku s negativní anamnézou kardiovaskulárních chorob, malignit a dalších závažných nemocí.

Účastníci studie byli randomizováni k terapii vitaminem D3 v dávce 2000 IU denně nebo k terapii placebem. Vzestup průměrné hladiny 25-hydroxyvitaminu D v séru byl pozorován pouze u jedinců podstupujících terapii vitaminem D. Medián doby sledování činil 5 let, přičemž za toto období byly pozorovány závažné kardiovaskulární příhody a případy invazivních maligních nádorů se stejnou frekvencí v obou terapeutických skupinách. Vědci by nyní eventuálně měli zhodnotit další sledované parametry, mezi něž patří i incidence fraktur.

Na incidenci fraktur se soustředila metaanalýza 33 randomizovaných studií, které hodnotily efekt rutinní suplementace vápníku a/nebo vitaminu D u jedinců starších 50 let. Z výsledků studie vyplývá, že při suplementaci nebyl pozorován pokles rizika fraktur proximálního femuru, vertebrálních a nonvertebrálních fraktur a celkového počtu fraktur.

Americká odborná společnost U. S. Preventive Services Task Force v minulém roce aktualizovala doporučené pokyny zabývající se suplementací vitaminu D. Pracovní skupina nalezla dostatek důkazů, které svědčí proti suplementaci vitaminu D v prevenci pádů. Současně nenalezla dostatek důkazů, které by potvrdily přínos suplementace v prevenci fraktur u mužů a premenopauzálních žen.

U postmenopauzálních žen není doporučena suplementace v nízkých dávkách, v rámci vysokých dávek nebyly nalezeny dostatečné důkazy svědčící pro žádoucí efekt v prevenci zlomenin. Tato doporučení je možné aplikovat pouze na starší jedince žijící v komunitě bez osteoporózy nebo deficience vitaminu D.

Zdroj: https://www.jwatch.org/na48009/2018/12/26/no-value-routine-vitamin-d-supplementation?query=topic_nutrition&jwd=000020018440&jspc=MPDCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky