Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 21. květen 2019 | Svátek má Monika
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zvýšený výskyt nemelanomových nádorů kůže u transplantovaných

Foto: Shutterstock

Zvýšený výskyt nemelanomových nádorů kůže u transplantovaných

16.02.2019 09:43
Zdroj: MT
Autor: miš
Studie vedená výzkumnými pracovníky Royal College of Surgeons v Irsku prokázala zvýšený výskyt kožních nemelanomových nádorů u pacientů po transplantaci ledvin, což by mohlo naznačovat, že zvýšené riziko těchto nádorů souvisí s léky inhibující rejekci štěpu.

Výsledky výzkumu byly publikovány v JAMA Dermatology. Studie vznikla ve spolupráci mezi Národním registrem onkologických onemocnění v Irsku a Národní službou pro transplantaci ledvin v nemocnici Beaumont.

Pacienti, kterým je transplantována ledvina, jsou vystaveni zvýšenému riziku nádorů, zejména nádorů kůže. Studie zjistila, že toto riziko klesá, když dojde k rejekci štěpu a pacienti se vrátí k dialýze, ale opět riziko vzrůstá po opakované transplantaci. Nicméně míra rizika vzniku kožního nádoru je stále vyšší u pacientů s neúspěšnými transplantacemi než u pacientů před transplantací na dialýze.

Vzhledem k tomu, že jde o nemelanovový typ karcinomu, vzniká domněnka, že riziko rakoviny souvisí se zahájením a ukončením imunosupresivní terapie.

"U pacientů po transplantaci ledvin se výskyt nemelanomového karcinomu kůže snížil během období selhání transplantace, ale určité zvýšení rizika stále přetrvávalo. Výskyt kožních nádorů upozorňuje na nutnost dalšího sledování po rejekci štěpu," uvedl vedoucí autor studie Dr Donal Sexton, Oddělení nefrologie a transplantace ledvin, Nemocnice Beaumont, RCSI.

Studie analyzovala výskyt kožních nádorů u 3 821 osob, které zemřely nebo žijí po transplantaci ledvin. Z analyzovaných pacientů přijalo 3 215 příjemců jeden transplantát, 522 příjemců dva a 84 příjemců prodělalo tři a více transplantace ledvin. Studie sledovala období mezi lety 1994 a 2014.

Po první transplantaci ledvin došlo k nárůstu rizika kožního nádoru 15krát. Toto riziko kleslo o polovinu po selhání transplantátu, tedy po návratu k dialýze. Riziko však přetrvávalo, a to sedmkrát vyšší než před transplantací. Po druhé transplantaci riziko rakoviny kůže opět vzrostlo téměř na třináctinásobek.

"Naše studie poskytla komplexní analýzu rizika kožních nádorů u velkého souboru pacientů po transplantaci ledvin. Retrospektivní analýzu však ztěžuje verifikace vlivu zpoždění mezi expozicí, vznikem rakoviny, příznaky a diagnózou, což se může lišit v závislosti na době terapie, "uvedl profesor Peter Conlon.

Zdroj:

Sexton DJ et al. Variation in Nonmelanoma Skin Cancer Incidence by Treatment Modality Among Patients Receiving Multiple Kidney Transplants. JAMA Dermatol. Published online February 6, 2019. doi:10.1001/jamadermatol.2018.4660Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky