Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 20. srpen 2019 | Svátek má Bernard
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nemocnici Nymburk má z problémů vytáhnout Ivan Oliva

foto: archív nemocnice Nymburk

Nemocnici Nymburk má z problémů vytáhnout Ivan Oliva

Medical Tribune 05/2019
14.03.2019 13:43
Zdroj: MT
Autor: ač
Bývalého ředitele Nemocnice Na Homolce Dr. Ing. Ivana Olivu angažovalo město Nymburk jako dočasného krizového manažera své nemocnice. Předchozí ředitelka prý před vedením města tajila dluhy.

Rada města Nymburk na svém jednání 13. března odvolala Ing. Alenu Havelkovou z pozice jednatelky Nemocnice Nymburk, s.r.o., kterou plně vlastní město. Oliva povede nemocnici do řádného ukončení výběrového řízení na nového jednatele.

„Rada města konstatovala, že ze strany jednatelky nemocnice nejsou dlouhodobě činěny kroky k plnému zajištění nasmlouvané zdravotní péče. Jednatelka též do současné doby nepředložila požadovanou koncepci rozvoje nemocnice a nepravdivě informovala o její finanční kondici. Věříme, že podniknuté kroky jsou v zájmu občanů, pacientů, nemocnice i jejího personálu,“ uvedl starosta města Nymburk Ing. Tomáše Macha, PhD.

Město zároveň ujišťuje, že nechce svou nemocnici prodat, ale dál provozovat v neziskovém režimu, kdy výnosy budou použity na její rozvoj. „V rozporu s tvrzením jednatelky bylo zjištěno, že nemocnice je bohužel zatížená nemalým investičním dluhem jak na hmotném, tak nehmotném majetku v řádech desítek milionů korun. Současně jako většina nemocnic v České republice se potýká s nedostatkem personálu. K dosažení naších cílů je nutná personální a ekonomická stabilizace, která vyjde z podrobné analýzy stavu,“ uvedl mluvčí města.

Dočasný ředitel Dr. Ing. Ivan Oliva se zřejmě přihlásí i do výběrového řízení na tuto vedoucí funkci. „Výzvu jsem přijal jednak proto, že mě baví záchrana společností, které se ocitly v ne úplně úspěšné etapě své existence. A pak i proto, že jsem v posledním působišti získal nemálo konkrétních zkušeností s řízením nemocnice, které mi přijde vhodné dále zúročit,“ uvedl pro Medical Tribune Oliva. „Nemocnici Na Homolce se mi podařilo finančně stabilizovat a v loňském roce dovést k nejlepšímu finančnímu výsledku v celé třicetileté historii nemocnice,“ poznamenal manažer, který z Homolky odešel loni v létě po neshodách s ministrem Adamem Vojtěchem.

Od města dostal Oliva za úkol vyvinout větší aktivitu k plnému zajištění nasmlouvané zdravotní péče, zpracování koncepce rozvoje nemocnice a zlepšení finanční kondice společnosti. „Budu se snažit zadání naplnit. Je jasné, že nemocnice musí především dobře fungovat a poskytovat zdravotní péči, kterou od ní veřejnost může oprávněně očekávat,“ uvedl ředitel.

Opozice s odvoláním ředitelky nesouhlasí. „Jsem šokován. Příští týden by to byly čtyři roky působení současného vedení nemocnice, kterému se situaci ve zdravotnickém zařízení podařilo stabilizovat. Tímto rozhodnutím přichází tato snaha vniveč a koalice situaci v nemocnici destabilizuje. Uvedené důvody odvolání paní jednatelky vidím jen jako mediální a skutečným účelem je budoucí pronájem nemocnice,“ řekl bývalý starosta Pavel Fojtík (Změna pro Nymburk) místnímu Deníku.

Alena Havelková vedla nymburskou nemocnici od dubna 2015. Tedy i v době, kdy v roce 2016 došlo k tragickému pochybení na místní interně. Pacient tu během pětidenní hospitalizace nedostával inzulín, protože nikdo nezjistil, že je diabetik. Přes zhoršující stav byl propuštěn z nemocnice, následně jej přivezla zpět záchranná služba a pacient zemřel. Soud uložil mladému lékaři bez atestace i primářovi podmíněné tresty za usmrcení z nedbalosti. Primář se u soudu hájil tím, že jde o systémové selhání, a že na oddělení byl jediným lékařem se specializovanou způsobilostí. Nymburská interna má od konce roku 2017 nového primáře, zástupce primáře hledá.

Čtěte také


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky