Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 29. květen 2020 | Svátek má Maxmilián a Maxim
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zolpidem zvyšuje riziko smrtelných srážek pro řidiče motorových vozidel

senior_řidič_automobil

Zolpidem zvyšuje riziko smrtelných srážek pro řidiče motorových vozidel

Medical Tribune 05/2019
18.03.2019 09:25
Zdroj: MT
Autor: jv
Osmičlenný tým odborníků (vedených B. R. Yangem) z univerzitních pracovišť v Jižní Koreji (Soul a Incheon) a USA (Lubbock, TX) sledoval předepisování zolpidemu na jedné straně a riziko smrtelných kolizí motorových vozidel na straně druhé.

Výsledky jejich případově průřezové studie založené na populaci publikoval odborný časopis CNS Drugs.

Zolpidem je celosvětově jedním z nejčastěji užívaných hypnotik, ale bylo referováno o spojitostech se závažnými nepříznivými účinky, jako jsou srážky motorových vozidel. Cílem této studie bylo hodnotit spojitost smrtelných srážek motorových vozidel s předepisováním zolpidemu a zvažování souvislosti s těmito kolizemi.

Autoři provedli případovou průřezovou studii, kde každý případ sloužil jako svoje vlastní kontrola spojením údajů úřadu pro silniční provoz o smrtelných srážkách motorových vozidel mezi roky 2010 a 2014 s údaji národního zdravotního pojištění. Období případu bylo definováno jako jeden den před smrtelnými kolizemi motorových vozidel a bylo vhodné ke čtyřem kontrolním obdobím v 90denních intervalech. Byla provedena podmínečná logistická regrese k výpočtu poměru rizik pro smrtelné kolize motorových vozidel spojené s expozicí zolpidemu. Poměry rizik byly upraveny pro expozici jiným lékům měnící se v čase. Byla též provedena stratifikovaná analýza u věkové skupiny (65 let nebo mladší) a s ohledem na to, zda pacienti byli novými uživateli zolpidemu.

Mezi 714 osobami byl upravený poměr rizik pro smrtelnou srážku motorového vozidla spojen s předepsáním zolpidemu předchozí den 1,48 (95% CI 1,06–2,07). Po stratifikaci bylo významně zvýšené riziko pozorováno u mladší věkové skupiny (OR = 1,62; 95% CI 1,03–2,56) a nových uživatelů zolpidemu (OR = 2,37; 95% CI 1,40–4,00).

Závěr: V této studii bylo předepsání zolpidemu předchozího dne významně spojeno se zvýšeným rizikem smrtelných srážek motorových vozidel.


Zdroj: Yang BR, Kim YJ, Kim MS et al. Prescription of zolpidem and the risk of fatal motor vehicle collisions: A population‑based, case‑crossover study from South Korea. CNS Drugs 2018,32(6):593–600.

Čtěte také


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky