Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 29. květen 2020 | Svátek má Maxmilián a Maxim
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Léky, které neberete, nefungují

prof. Svačina Štěpán

Léky, které neberete, nefungují

Medical Tribune 05/2019
18.03.2019 12:35
Zdroj: MT
Autor: kol
Jak zdůrazňuje předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, léky, které pacient nebere, nefungují a adherence k léčbě je zásadním předpokladem úspěchu.

Více než polovina diabetiků a hypertoniků připouští, že své léky neužívají přesně. Jako nejčastější důvod uvádějí, že zapomněli nebo měli dojem, že léky v daný moment nepotřebují. Non‑adherence, tedy nespolupráce, se pak projevuje mimo jiné častými pobyty v nemocnicích a zdravotní systém to stojí miliardy korun navíc.

  • Co více může v dnešní době lékař ještě udělat, aby zlepšil adherenci svých pacientů?

Musí je neustále edukovat a upozorňovat na všechna rizika. To je jeden důležitý okruh. Druhý pak je, že s nimi musí opakovaně probírat nežádoucí účinky léčby, protože se ukazuje, že právě nežádoucí účinky jsou častou příčinou špatné adherence. V případě potřeby je nutné léky zaměnit tak, aby adherence nebyla případnými nežádoucími účinky ovlivněna. Důležité je také kontrolovat pacienta. Ukazuje se, že velmi ohroženi jsou kuřáci. Největší potíže s dodržováním léčebného režimu mají hypertonici‑kuřáci, kteří si nepravidelně kontrolují krevní tlak a mají po lécích nežádoucí účinky. Lékař by se na takové skupiny pacientů měl zaměřit, vše jim pořádně vysvětlit, zdůraznit důležitost dodržování režimu a pravidelných kontrol. Postupů, jak adherenci zvýšit, je mnoho a určitě nejvíce možností zde má praktický lékař, který své pacienty zná nejlépe.

  • Co je podle vás hlavním důvodem, proč český pacient nerespektuje lékařem doporučenou léčbu?

To nikdo přesně neví. Ale non‑adherence je určitě nejvyšší u pacientů, kde nemoc nebolí. To znamená hypertenze, diabetes a vysoký cholesterol. Ve všech případech jde navíc o dlouhodobou léčbu, kterou je často třeba dodržovat již od mládí. Oproti tomu např. antibiotikum na infekce, kde je týdenní léčba, užívá téměř každý.

  • Proč se o adherenci nyní více hovoří? Jde o nový jev?

Pravděpodobně zde byla vždy. Lékaři se snaží úspěšně léčit nemoc a je nepříjemné, když do toho tento faktor vstupuje. Léky jsou drahé, k nim se přidávají další a další, a narůstají tak náklady. Dnes, kdy se vyhodnocuje nákladovost ordinací, od níž se odvíjejí např. srážky atd., je i toto důležité. Je škoda v situaci, kdy by pacientovi stačil lék jeden, kdyby ho užíval, předepisovat mu dva, tři, které stejně nebere.

Čtěte také


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky