Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 29. květen 2020 | Svátek má Maxmilián a Maxim
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Na Zbirohu společně proti karcinomu pankreatu

Na Zbirohu společně proti karcinomu pankreatu

Medical Tribune 05/2019
18.03.2019 12:41
Zdroj: MT
Autor: red

Karcinom pankreatu zůstává agresivním onemocněním s mimořádně vysokou mortalitou, kde je i nadále jedinou kurativní léčbou radikální chirurgický zákrok. Bez včasného záchytu onemocnění nelze naději na zlepšení prognózy očekávat. Z hlediska včasné diagnostiky u tohoto onemocnění za posledních 50 let nedošlo k žádným významnějším pokrokům, a to navzdory tomu, že u včas odhaleného onemocnění lze dnes nemocného dokonce vyléčit. Tato nepříznivá situace se nezmění bez úzké multidisciplinární spolupráce. Na komplexní přístup k tomuto onemocnění se zaměří jednodenní setkání, které proběhne 5. dubna 2019 na zámku Zbiroh pod názvem Karcinom pankreatu – budeme umět čelit hrozbě 21. století? Akci pořádá Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha, HPB sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP, Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP, Česká onkologická společnost ČLS JEP, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů ČRProgram:

 • State of the art lecture: Pancreatic cancer in Europe J. R. Izbicky (Hamburg)

 • Současný stav péče o nemocné s karcinomem pankreatu v České republice M. Ryska, L. Dušek (Praha, Brno)

 • Časná diagnostika karcinomu pankreatu dnes a zítra. Můžeme očekávat efektivní skríninkový program? M. Zavoral (Praha)

 • Kazuistika: Časný karcinom pankreatu – problém chirurga? Z. Krška (Praha)

 • Kazuistika z ordinace praktického lékaře: Je diagnóza karcinomu pankreatu stále pozdní? N. Král (Praha)

 • Perspektiva časné diagnózy karcinomu pankreatu v ordinaci praktického lékaře B. Seifert (Praha)

 • Kazuistika: Duktální adenokarcinom pankreatu v klinické praxi Z. Kala (Brno)

 • Přínos systémové antitumorózní terapie L. Petruželka (Praha)

 • Náhodný nález dilatace pankreatického vývodu – časný příznak karcinomu hlavy pankreatu P. Záruba (Praha)

 • State of the art lecture: Can immunotherapy and vaccination be a turning point in the pancreatic cancer therapy? H. B. Edil (Oklahoma)

 • Co můžeme očekávat od základního a aplikovaného výzkumu? A. Šedo (Praha)

 • Český národní protokol multicentrické studie – protokol M. Vošmík (Hradec Králové)

 • Protokol neoadjuvantní terapie u lokálně pokročilého karcinomu pankreatu M. Vočka (Praha)

 • Možnosti MDT ve zlepšení péče o nemocné s karcinomem pankreatu J. Prausová (Praha)

 • Chirurgická léčba metastazujícího karcinomu pankreatu A. Nikov (Praha)Registrace na webových stránkách www.uvn.cz – záložka konference a seminářeCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky