Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 20. srpen 2019 | Svátek má Bernard
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Aplikace, která globálně sleduje spánek

Aplikace, která globálně sleduje spánek

Medical Tribune 06/2019
01.04.2019 12:20
Zdroj: MT
Autor: tis
Co mají společného hlasování o brexitu a prezidentské volby v USA? Zkrátily spánek lidem po celém světě.

Výzkumníci z Národního ústavu duševního zdraví se ve spolupráci s vývojáři úspěšné české mobilní aplikace pro monitorování spánku SleepAsAndroid zaměřili na dvě důležité události roku 2016 s globálním dosahem: britské referendum o vystoupení z EU („brexit“) a druhé kolo amerických prezidentských voleb – Hillary Clintonová vs. Donald Trump. Z analýzy téměř 16 milionů anonymizovaných spánkových záznamů z celého světa vědci zjišťovali, jaký dopad mají tyto významné události na spánek lidí.Prezidentské volby lidé „dospávali“

„O dopadech brexitu na spánek jsme již informovali. Nově analyzovaná data o vlivu prezidentských voleb v USA nám pomohla potvrdit dvě dřívější hypotézy: zaprvé – takto významné geopolitické události mají prakticky celosvětový dopad na spánek lidí, zadruhé – díky moderním technologiím máme k dispozici mimořádně efektivní nástroj, jak tyto vlivy zkoumat,“ vysvětluje MUDr. Filip Španiel, Ph.D., z Národního ústavu duševního zdraví, jeden z autorů studie.

V porovnání s celým sledovaným regionem byl průměrný propad v délce spánku v den hlasování ve sledované zemi významný: spánek se oproti ostatním zemím zkrátil o 16 minut ve Spojeném království při hlasování o brexitu a o 13 minut lidem v USA v den zvolení Donalda Trumpa. To jsou změny na takto rozsáhlé studované populaci poměrně markantní. „Porovnání délky spánku s hodnotami z předchozích let však přineslo daleko výraznější pokles: u nejčastější (mediánové) délky spánku došlo ve Spojeném království oproti roku 2015 k propadu o 18 minut, v případě Spojených států a prezidentských voleb dokonce o 38 minut. V případě prezidentských voleb v USA následující den uživatelé aplikace významně dospávali, v případě brexitu se hodnoty spánku již následující den po hlasování vrátily do normy,“ popisuje další z autorů Ing. Eduard Bakštein, Ph.D.Prezidentské volby v USA nejvíce „prožívali“

Dánové Zajímavé výsledky přineslo také srovnání zkrácení spánku v jednotlivých zemích napříč sledovaným regionem Severní Ameriky a Evropy. Můžeme tak sledovat státy, kterým patrně politické dění v Británii či USA nebylo lhostejné. V případě hlasování o brexitu byl nejvýraznější propad v délce spánku kromě Velké Británie zaznamenán v Portugalsku a Španělsku a dále v pásu států od Beneluxu přes Německo až po východní Evropu včetně České republiky, Polska a Ukrajiny. Chladnými naopak patrně hlasování o brexitu nechalo uživatele aplikace v USA, Kanadě, Itálii, Norsku a Ruské federaci. V den amerických prezidentských voleb pak výrazně méně spali pouze občané USA a Kanady, zatímco u většiny Evropanů proběhla tato událost bez většího dopadu na délku spánku, snad pouze s výjimkou Dánska.

Ve svém článku, vydaném v mezinárodním časopise Social Science and Medicine, dále vědci zkoumali změnu délky spánku napříč státy a vliv dalších faktorů, jako je například změna letního času na zimní. „Výzkum ukazuje, jak lze i méně přesná měření z běžně využívaných mobilních aplikací využít pro výzkum změn spánkových návyků v čase i prostoru v měřítku, které by u tradičních metod sledování spánku bylo zcela nemyslitelné,“ uzavírá doktor Španiel.

Čtěte také:


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky