Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 31. květen 2020 | Svátek má Kamila
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Význam snídaní při snižování hmotnosti nebyl potvrzen

Význam snídaní při snižování hmotnosti nebyl potvrzen

Medical Tribune 06/2019
01.04.2019 14:01
Zdroj: MT
Autor: pak
V časopise British Medical Journal byly zveřejněny výsledky metaanalýzy zabývající se možnými přínosy snídaní v rámci snižování hmotnosti.

Snídaně jsou dlouhodobě prezentovány jako nejdůležitější jídlo dne a jejich konzumace jako způsob, jak podpořit snižování tělesné hmotnosti.Aktuální metaanalýza ovšem nepřinesla jasné důkazy, že by konzumace snídaně podporovala snižování celkového denního energetického příjmu a její vynechání naopak vedlo ke zvyšování hmotnosti.Aktuální poznatky z australské metaanalýzy

Do metaanalýzy bylo zahrnuto třináct randomizovaných kontrolovaných studií, z nichž část zkoumala dopady konzumace snídaní na změnu tělesné hmotnosti a část se soustředila na souvislost mezi snídáním a celkovým energetickým příjmem. Výsledky metaanalýzy ukazují minimální rozdíly v tělesné hmotnosti (průměrně 0,44 kg) mezi sledovanými subjekty ve prospěch osob, které nesnídaly.

Analyzované studie ukázaly, že subjekty, které měly předepsáno snídat, měly vyšší celkový denní energetický příjem než ty, které byly ve skupinách nesnídajících osob. Průměrný rozdíl dosahoval 260 kcal za den. Tyto výsledky nepodporují zavedenou teorii, že vynechání snídaně vede k nadměrné konzumaci stravy později v průběhu dne.

Navzdory dlouhodobě prezentovaným nutričním doporučením a teorii o přínosu ranního jídla při snižování hmotnosti se v aktuální metaanalýze neprokázalo, že by snídaně přispívaly k redukci hmotnosti a jejich vynechání naopak vedlo k vyššímu celkovému dennímu příjmu kalorií. Pravidelné snídání může mít význam s ohledem na bezproblémovou koncentraci, pozornost či další zdravotní aspekty, nedá se ovšem zřejmě považovat za relevantní doporučení v rámci snižování tělesné hmotnosti.

Zjištěné poznatky naznačují, že metabolismus je velmi individuální záležitostí a v souvislosti s jeho fungováním nelze uplatňovat jednotný postup, který by přinášel shodné výsledky všem osobám. V procesu snižování hmotnosti může místo konzumace či nekonzumace snídaně hrát roli například střevní mikrobiom, intervaly mezi jídly či typ stravování.


Zdroj: https://www.medscape.com/

Čtěte také:


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky