Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 07. červenec 2020 | Svátek má Bohuslava
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Platí teze o LDL cholesterolu „čím nižší hodnota, tím lépe“ také pro riziko cévní mozkové příhody?

Platí teze o LDL cholesterolu „čím nižší hodnota, tím lépe“ také pro riziko cévní mozkové příhody?

Kapitoly z kardiologie 1/2019
15.04.2019 10:42
Zdroj: MT
Autor: Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.

Na tuto otázku se snaží odpovědět metaanalýza 23 prací s celkovým počtem 222 149 účastníků. Odpověď této studie je jednoznačná. Snížení hodnot LDL cholesterolu statiny nebo jinými prostředky prevenci iktů jednoznačně prospívá.

Každý pokles LDL cholesterolu o 1 mmol/l snížil riziko iktu o 23,5 % (p = 0,044). Snížení rizika bylo stejné v primární i sekundární prevenci. Snížení platilo také při velmi nízkých hodnotách LDL cholesterolu a zvýšení rizika nebylo zaznamenáno.

Autoři doporučují ke snížení rizika iktu redukovat koncentraci LDL cholesterolu. Zvýšení rizika vzniku hemoragické cévní mozkové příhody nehrozí ani při velmi nízkých hodnotách LDL cholesterolu.


Shin J, Chung JW, Jang HS,et al. Achieved low‑density lipoprotein cholesterol level and stroke risk: a meta‑analysis of 23 randomised trials. Eur J Prev Cardiol 2019.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky