Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 11. srpen 2020 | Svátek má Zuzana
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Na BOD se prezentoval program výcviku signálních zvířat

Signální pes. Foto: MOÚ

Na BOD se prezentoval program výcviku signálních zvířat

Medical Tribune 09/2019
06.05.2019 14:08
Zdroj: MT
Autor: lon
Zvláštním hostem na Brněnských onkologických dnech byl australský ovčák Boolomo. Vystoupil v rámci konference laboratorní diagnostiky v onkologii.

Patří mezi psy, kteří jsou cvičeni pro detekci těkavých organických sloučenin uvolňovaných z nádorových buněk. Řada studií prokázala, že takto připravená zvířata mohou dosahovat překvapivě vysoké senzitivity i specificity. Boolomo se svým psovodem svou práci předvedl při rozpoznávání séra pacienta s potvrzenou přítomností protilátek proti bakterii Helicobacter pylori. V postupně ředěných vzorcích postupoval s naprostou jistotou a podobně si podle členů svého týmu počíná i při rozpoznávání vzorků od nemocných s nádorem. Výcvikem psů pro tyto účely se zabývá České centrum signálních zvířat. Zatím se zaměřuje především rozpoznání karcinomu plic a ovariálního karcinomu. Rozvoj programu brzdí nedostatek vzorků od onkologicky nemocných před léčbou, zejména jsou zapotřebí vzorky od pacientek s karcinomem vaječníků. Více informací na www.signalnizvirata.cz.


Boolomo Dingo’s Creek je tříletý chovný australský honácký pes, který se do práce v Českém centru signálních zvířat zapojil v září 2018

Čtěte také


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky