Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 20. leden 2020 | Svátek má Ilona
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nová doporučení týkající se screeningu PSA

Foto: 1. LF UK a VFN

Nová doporučení týkající se screeningu PSA

Medical Tribune 09/2019
06.05.2019 14:17
Zdroj: MT
Autor: pak
Americká pracovní skupina pro preventivní medicínu vydala nová doporučení týkající se vyšetření prostatického specifického antigenu v rámci screeningu karcinomu prostaty.

U mužů ve věku 55 až 69 let komise doporučuje, aby lékaři zvažovali poměr přínosů a rizik tohoto vyšetření a přistupovali k němu individuálně. U mužů starších 70 let se komise vyslovila proti rutinnímu provádění screeningu PSA. Změna z negativního postoje komise k vyšetření PSA u mužů ve středním věku na neutrální přístup ke screeningu reflektuje nové poznatky k přínosům a rizikům vyšetření. Skupina vycházela například z výsledků třináctileté evropské studie ERSPC zaměřené na screening karcinomu prostaty. I přesto je podle pracovní skupiny nutné zohledňovat vysokou míru falešně pozitivních výsledků u tohoto vyšetření, která může vést k nadměrnému počtu biopsií prostaty, zbytečným diagnózám či komplikacím souvisejícím s nepotřebnou léčbou. Americká pracovní skupina pro preventivní medicínu (U.S. Preventive Services Task Force) aktualizovala svá doporučení již v roce 2017, podle odborníků ale odpovídají její vyjádření všem aktuálním poznatkům k problematice PSA. Podle studie ERSPC se celková mortalita u mužů, kteří absolvují screening PSA, a u těch, kterým nebyl proveden, významně neliší. Na tisíc vyšetřených mužů připadal během třináctiletého sledování jen jeden případ zabránění úmrtí z důvodu karcinomu prostaty.


Zdroj: https://www.jwatch.org/na46703/2018 /05/08/uspstf‑shifts‑neutral‑position‑prostate‑specific‑antigen

Čtěte také


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky