Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 09. červenec 2020 | Svátek má Drahoslava
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Krátce

Krátce

Derma Tribune 1/2019
31.05.2019 12:26
Zdroj: MT
Autor: red

Dermatologové jsou v USA nad průměrným americkým lékařským příjmem.

Odborný server Medscape každý rok pořádá vyhodnocení platových podmínek lékařů v USA podle jednotlivých specializací. Pracuje přitom s informacemi od téměř dvaceti tisíc respondentů. Sledovaných odborností je třicet a jednou z nich dermatologie. Z tohoto srovnání dermatologové vycházejí jako vítězové. Jejich průměrný roční příjem je podle přehledu 419 000 dolarů, což je zařazuje na pátou příčku žebříčku. Pro srovnání, na vrcholu jsou ortopedi s ročním příjmem 482 000 dolarů a plastičtí chirurgové, kteří vydělávají jen o deset tisíc méně. Podobně jako dermatologové jsou na tom například radiologové a gastroenterologové. Nejhůře pak dopadají pediatři s ročním výdělkem 225 000 dolarů. Od roku 2015 příjmy amerických lékařů stouply v průměru o 20 procent. Průměrný příjem amerického lékaře – specialisty je 341 000 dolarů ročně. Dvě třetiny dermatologů své ohodnocení považují za odpovídající. Přibližně 90 procent z nich by si dermatologii za svou specializaci zvolilo znovu.Izotretinoin není zodpovědný za depresi.

Izotretinoin je etablovaným lékem u těžkých forem akné. Jeho užívání však bylo spojováno se zvýšeným rizikem deprese a suicidiálního chování, i když zde žádná studie neprokázala kauzální vztah. Podle práce, zveřejněné začátkem března na zasedání Americké dermatologické akademie ve Washingtonu, je izotretinoin z hlediska zhoršení duševního zdraví bezpečným lékem. Autoři této studie vyhodnotili záznamy od více než 38 000 pacientů ve věku 18 až 65 let, u nichž byla diagnóza akné stanovena mezi lety 2001 a 2017. Nenalezli statisticky signifikantní rozdíl v rozvoji deprese mezi těmi, kteří byli léčeni izotretinoinem, a těmi, kteří tento lék neužívali. Připomeňme, že izotretinoin je silně teratogenní. Pacientka v reprodukčním věku musí být chráněna antikoncepcí, nejlépe dvěma doplňujícími se formami. Poslední těhotenský test se doporučuje pět týdnů po vysazení léků.První biologická terapie pemphigus vulgaris.

Evropští regulátoři schválili v březnu letošního roku přípravek MabThera společnosti Roche pro dospělé pacienty trpící mírnou až těžkou formou pemphigus vulgaris. Rituximab je první biologickou léčbou, kterou Evropská komise povolila pro terapii tohoto závažného autoimunitního kožního onemocnění, a znamená velký pokrok v péči po více než šedesáti letech. Schválení proběhlo na základě výsledků klinické studie třetí fáze Ritux 3, která hodnotila rituximab s perorálními kortikosteroidy oproti standardní dávce kortikosteroidů podávaných samostatně. Téměř 90 procent pacientů v prvním rameni dosáhlo kompletní remise nemoci na dobu dvou a více měsíců. V současnosti probíhá studie fáze III PEMPHIX porovnávající rituximab s mykofenolát mofetilem u nemocných s mírnou až těžkou formou pemphigus vulgaris.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky