Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 29. květen 2020 | Svátek má Maxmilián a Maxim
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Pásový opar a demence

Pásový opar a demence

Derma Tribune 1/2019
31.05.2019 12:31
Zdroj: MT
Autor: jv
U některých infekčních chorob bylo zjištěno, že jsou spojeny s kognitivním zhoršením a demencí. Nicméně vztahu mezi herpes zoster a demencí bylo věnováno málo pozornosti.

Tato celonárodní kohortová studie založená na populaci zacílila na zkoumání uvedené spojitosti i spojitosti antivirové léčby pásového oparu a demence.

Případy byly zjištěny z tchajwanské výzkumné databáze národního zdravotního pojištění s novou dg. herpes zoster za období let 1997–2013. Každý jedinec se zjištěným herpes zoster byl porovnán s jednou kontrolní osobou srovnatelnou pohlavím, věkem a bydlištěm. Obě skupiny byly sledovány až do první dg. demence, vyjmutí ze seznamu či do konce r. 2013. Ze statistických metod byly použity Coxovy regresní analýzy a konkurenční rizikový model přizpůsobené pro pohlaví, věk, bydliště, depresi, autoimunitní choroby, ischemickou cévní mozkovou příhodu, traumatické poškození mozku, zneužívání alkoholu a antivirové léčby herpes zoster.

Bylo zjištěno celkem 39 205 případů s pásovým oparem. Ze 78 410 osob (studijní a srovnávací skupina) 4 204 mělo dg. demence během průměrné doby sledování více než šest let. Herpes zoster byl spojen s nepatrně zvýšeným rizikem demence v plně přizpůsobeném modelu (HR = 1,11; 95% CI 1,04–1,17). Antivirová léčba byla spojena se sníženým rizikem rozvoje demence následně po dg. herpes zoster (HR = 0,55; 95% CI 0,40–0,77).

Autoři závěrem konstatují, že herpes zoster byl spojen se zvýšeným rizikem demence nezávisle na možných zavádějících faktorech. Antivirová léčba by mohla být ochranou v předcházení demenci u pacientů s herpes zoster.

Zdroj: Chen VC, Wu SI, Huang KY et al. Herpes zoster and dementia: A nationwide population‑based cohort study. J Clin Psychiatry. 2018;79(1):16m11312.

Čtěte také:


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky