Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 07. červenec 2020 | Svátek má Bohuslava
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

EMA bude schvalovat perorální semaglutid

foto: shutterstock.com

EMA bude schvalovat perorální semaglutid

Medical Tribune 13/2019
17.06.2019 10:13
Zdroj: MT
Autor: red
Dánská společnost NovoNordisk na konci dubna oznámila, že podala žádost Evropské lékové agentuře o schválení perorální formy inkretinu semaglutidu pro léčbu diabetu 2. typu.

Jedná se o tabletu podávanou jednou denně a semaglutid je první agonista receptoru GLP‑1 v ústní formě.Žádost, která byla podána také v USA a Kanadě, se opírá o výsledky deseti klinických studií programu PIONEER, které zahrnuly 9 543 dospělých pacientů s diabetem 2. typu. Studie ukázaly, že osoby léčené semaglutidem per os dosáhly významnějšího snížení glykovaného hemoglobinu a tělesné hmotnosti v přímém srovnání s moderními antidiabetiky jiných skupin, jako je sitagliptin, empagliflozin, liraglutid a dulaglutid. Proti placebu pak proběhla studie třetí fáze PIONEER 1, ve které perorálně podávaný semaglutid prokázal statisticky významnou redukci glykovaného hemoglobinu a při dávce 7 a 14 mg i statisticky významné snížení tělesné hmotnosti u nemocných s relativně krátce probíhajícím diabetem, u nichž úprava životosprávy nestačila ke kontrole onemocnění. Podávání semaglutidu nebylo doprovázeno zvýšeným výskytem hypoglykémií, bylo však (tak jako u jiných analog GLP‑1) spojeno s vyšším výskytem nauzey, ta však spolu s časem ustupovala. „Semaglutid tak v porovnání s placebem pomohl většímu počtu pacientů dosáhnout cílové koncentrace glykovaného hemoglobinu a klinicky významné redukce hmotnosti. Jeho bezpečnostní profil byl přitom srovnatelný s placebem,“ uvedl jeden z hlavních investigátorů prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., z Centra experimentální medicíny pražského IKEM, který tato data prezentoval na loňském zasedání EASD.

Čtěte také


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky