Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 26. únor 2020 | Svátek má Dorota
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Atlas HF mapuje situaci srdečního selhání napříč Evropou

Atlas HF mapuje situaci srdečního selhání napříč Evropou

Medical Tribune 13/2019
17.06.2019 11:52
Zdroj: MT
Autor: kol
Boj proti kardiovaskulárním chorobám je dlouhodobě společnou misí, stále větší pozornost odborníků je ale v posledních letech věnována srdečnímu selhání.

Jen v Evropě žije nyní přes 15 milionů lidí s tímto onemocněním a jejich počet má v příštích letech narůst o celou čtvrtinu.Kongres věnovaný srdečnímu selhání pořádaný Asociací srdečního selhání (HFA) Evropské kardiologické společnosti (ESC) je unikátním fórem kardiologů, intervenčních specialistů na srdeční selhání, kardiochirurgů, internistů, praktických lékařů, vědců, epidemiologů i specializovaných zdravotních sester a zástupců farmaceutických společností. Letos se všichni setkali od 25. do 28. května v Athénách, aby se seznámili s nejnovějšími poznatky ve svém oboru.

V rámci HFA v současné době funguje 55 národních společností pro srdeční selhání. Jejich úloha je důležitá i v oblasti vývoje a propagace problematiky srdečního selhání, a to jak mezi zdravotnickými profesionály, tak i ve sféře výzkumu. Nová iniciativa Atlas HF (součást již existujícího Atlasu ESC), vytvořená v roce 2016 s pomocí národních společností pro srdeční selhání, se zabývá sběrem a porovnáváním dat jednotlivých zemí. Na jejich základě identifikuje a upřednostňuje oblasti, které si zasluhují největší míru zlepšení. „Letos zveřejňujeme první data této nové iniciativy, která popisují management srdečního selhání ve 42 zemích ESC. Očekáváme, že se do projektu postupně zapojí i další země,“ uvedl prezident HFA prof. Petar M. Seferović.

Jak ukazují shromážděná data, ačkoli v zemích s vyššími příjmy došlo ke snížení úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění (KVO) na méně než 30 procent všech úmrtí, přetrvávají obrovské nerovnosti a KVO představují více než 50 procent všech úmrtí v mnoha zemích se středními příjmy. I když ve snižování KVO hrají podstatnou roli ekonomické faktory, důležitou roli hrají národní strategie v rámci jednotlivých zdravotních systémů. Je zřejmé, že nerovnoměrné poskytování zdravotní péče není nevyhnutelným důsledkem omezených ekonomických zdrojů.

Jednotlivé systémy se musejí potýkat s různými rizikovými faktory KVO. Zatímco např. prevalence kouření napříč členskými zeměmi ESC klesá, ve vyspělých zemích klesl počet kuřáků pod 30 procent, obrovským problémem veřejného zdraví zůstává kouření zejména v zemích se středními příjmy, kde stále kouří přes 40 procent mužů. Ve vyspělých státech pomalu postupně ubývá i pacientů trpících hypertenzí. Jak ale data ukazují, veškerý pokrok v této oblasti narušují epidemie obezity a diabetu 2. typu. Dnes již trpí obezitou každý pátý Evropan.

I když zdravotní infrastruktura, například z hlediska intervenčních, elektrofyziologických a chirurgických center, je lépe rozvinuta ve vyspělých zemích, některé členské země ESC se středními příjmy se podle aktuálních dat dostaly na jejich úroveň, což lze v řadě aspektů říci i o České republice. Národní dostupnost intervencionistů a katetrizačních laboratoří poskytuje přehled o kvalitě kardiovaskulární péče, která se ale nemusí nutně odrážet v národních výsledcích. Jak se ukazuje, tvůrci politik musejí reorganizovat poskytování služeb tím, že upřednostní iniciativy s hodnotou prokázanou v jiných zdravotních systémech. Například postupy reperfuzní terapie pro léčbu STEMI jsou dobře zavedeny, ale v některých zemích se středními příjmy jsou špatně aplikovány.

Přínosem atlasu je, že mapuje, analyzuje a srovnává stav zdravotních systémů z kardiovaskulárního hlediska ve více než 40 členských zemích ESC. Předkládá důkazy o trendech, nesrovnalostech, mezerách a souvislostech mezi základními proměnnými, které mohou být využity k získání hodnotných poznatků o zdravotní politice založené na důkazech v kardiologii. Atlas HF také odhaluje vážné rozdíly v poskytování služeb a kardiovaskulárních výsledcích napříč systémy, stejně jako poukazuje na významné problémy v oblasti řízení zdravotní péče v Evropě. Více na atlas@escardio.org.Nových iniciativ přibývá

Novinkou letošního roku byla třístranná schůzka o spolupráci, iniciativa vedená HFA, která zahrnuje spolupráci mezi HFA a dvěma významnými mezinárodními společnostmi pro srdeční selhání – Heart Failure Society of America a Japanese Heart Failure Society. Každoročně bude střídavě jedna ze tří společností pořádat setkání na konkrétní téma podle svého výběru. Výsledkem každé schůzky bude společný dokument, který bude zveřejněn současně v Evropském věstníku srdečního selhání a v Journal of Cardiac Failure. V březnu 2019 se v Mnichově konalo první třístranné setkání pořádané HFA, kde se diskutovalo o nových aspektech využití biopsie endomyokardu. Koncem roku 2018 byla zahájena nová etapa výzkumného programu EURObservational Research Programme (EORP), HF III registru, který poskytne důležité informace o tom, jak jsou v poslední době dostupné léky na srdeční selhání, postupy a zařízení pro léčbu tohoto onemocnění.

„Naším cílem je pokrýt kompletní problematiku srdečního selhání a oblastí, které jsou pro odborníky důležité, jako např. nejnovější vývoj v oblasti přístrojů a zobrazovacích metod pokročilého srdečního selhání,“ uvedl prof. Gerasimos Filippatos, Athens University Hospital Attikon, Athény, Řecko. Letošní novinkou byla dvě zasedání mapující existující přístroje – „Parade of devices“. „Přístroje jsou nepostradatelnou součástí moderního managementu srdečního selhání. Takovéto přehlídky jsou pro všechny delegáty ze všech profesí cestou, jak se naučit a porozumět tomu, co je v současné době v každodenní klinické praxi k dispozici, a seznámit se s tím, na co se mohou těšit v budoucnu,“ dodal prof. Filippatos.

Čtěte také


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky