Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 08. červenec 2020 | Svátek má Nora
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Blíží se finální termín pro přeohlášení dosud hrazených zdravotnických prostředků

foto: Tomáš Novotný / MT

Blíží se finální termín pro přeohlášení dosud hrazených zdravotnických prostředků

Medical Tribune 14/2019
24.06.2019 08:53
Zdroj: MT
Autor: mof
Již jen několik dní mají výrobci na přeohlášení dosud hrazených zdravotnických prostředků. Nejprve se však musejí registrovat u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Zdravotnické prostředky, které nebudou do konce června ohlášeny, budou automaticky k 1. srpnu vyřazeny ze Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků hrazených na poukaz, a ztratí tak úhradu.V polovině května spustil SÚKL testovací prostředí pro budoucí ohlašovatele, aby se předešlo případným nejasnostem při získávání přístupového certifikátu v ostré (produkční) verzi. Přeohlášení je možné provést jen v průběhu června.

„Zákon nám nedává žádnou možnost uvedené termíny prodloužit či přidělit úhradu jiným způsobem. Apeluji proto na dodavatele, kteří své prostředky ještě nepřeohlásili, či se dokonce ani nezaregistrovali, aby tak co nejdříve učinili,“ říká Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Státní ústav pro kontrolu léčiv garantoval, že žádosti o přístup do systému Kategorizace a úhradové regulace podané do 10. června budou schváleny nejpozději do 21. června. U žádostí podaných později nemůže SÚKL tento termín vyřízení zaručit. „Uděláme ale vše proto, aby i později podané registrace byly vyřízeny co nejdříve,“ dodává Storová.

Dodavatelé by si měli dát pozor zejména na bezvadné podání plných mocí. Vzor je vystaven na webových stránkách. Obecně platí, že za každého výrobce se registruje právě jeden ohlašovatel (tedy výrobce, nebo jím zplnomocněný zástupce). Okamžitě po vyřízení registrace a vygenerování přístupového certifikátu je možné začít přeohlašovat zdravotnické prostředky. Podaná ohlášení budou zveřejněna na elektronické úřední desce 10. července.

V současné chvíli eviduje SÚKL asi 300 registrací, tj. ohlašovatelů a 2 500 položek určených k přeohlášení.Veškeré informace včetně kontaktů a příslušných metodik najdou ohlašovatelé na stránkách www.niszp.cz.

Čtěte také


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky