Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 07. červenec 2020 | Svátek má Bohuslava
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Díky daru vznikají paliativní ambulance a odlehčovací lůžka

Cesta domů Michle. Foto: Cesta domů

Díky daru vznikají paliativní ambulance a odlehčovací lůžka

02.07.2019 10:03
Zdroj: MT
Autor: kol
Cesta domů, poskytovatel mobilní specializované paliativní péče, otevřela nové paliativní centrum v pražské Michli. Díky němu přibudou nové služby. Zásadně se rozšiřuje edukační činnost této organizace.

V současnosti nabízí Cesta domů šest přímých služeb péče o nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich blízké v domácím prostředí. Ty již 18 let umožňují péči o nevyléčitelně nemocné a umírající dospělé i děti v domácím prostředí a přinášejí podporu jejich blízkým. Nová budova poskytne především lepší zázemí pro stávající přímé služby. Od června 2019 už má Cesta domů v novém centru zázemí pro své přímé služby a administrativu. To ale není vše. Napodzim začne nabízet rozšířené možnosti vzdělávání v oboru paliativní péče.

Ve svém novém sídle Cesta domů rozšíří mimo jiné nabídku specializovaného poradenství pro veřejnost. Jde zejména o poradenství v oblasti komplikovaného zármutku a perinatálního poradenství. Komfortnější prostory pro fungování dostává i knihovna Cesty domů, založená v roce 2004 a jediná v Praze zaměřená na oblast paliativní medicíny. Rozšíří se také nabídka vzdělávání pro odbornou i širokou veřejnost, součástí nové budovy je i moderní vzdělávací centrum. Kromě toho na webovém portálu umirani.cz nabízejí pracovníci centra informace a rady pečujícím o nevyléčitelně nemocné.

Zcela novou službou je ambulance paliativní a podpůrné péče pro nevyléčitelně nemocné pacienty. „Tuto službu dosud zajišťoval lékař-paliatr formou návštěvy v domácnostech pacientů, případně v místě jejich hospitalizace. Nově máme také vlastní ordinaci a konzultační místnosti, kam mohou pacienti a jejich blízcí za lékařem a dalšími pracovníky centra přijít,“ upřesňuje MUDr. Irena Závadová, primářka Cesty domů.

V části budovy chystá Cesta domů pokoje s tzv. odlehčovacími lůžky. Nová služba nabídne možnost odlehčit pečujícím o nemocné a umírající dočasným umístěním nemocného v pobytovém zařízení. „Mělo by se jednat o zcela unikátní službu, kterou ve stejném modelu v tuto chvíli neposkytuje žádné zařízení. To přináší řadu výzev, zejména ve skloubení fungování zdravotních a sociálních služeb pro umírající,“ přibližuje ředitelka Cesty domů Ruth Šormová. Čtyři jednolůžkové pokoje a jejich společné zázemí pro rodiny pacientů budou vybaveny potřebným zařízením na podzim tohoto roku, zkušební provoz pro veřejnost by měl být zahájen v lednu 2020. Rodinám, které si potřebují na chvíli ulevit, se tak otevřou nové možnosti. Dosud odsud museli pacienty posílat k jiným poskytovatelům, ale jak říká prim. Závadová, vždy je příjemnější, když nemocný zůstává v péči jednoho poskytovatele, kterého zná a má již navázaný určitý vztah. „Sami s napětím očekáváme, jak se služba bude rozvíjet a jaký o ni bude zájem. Myslím si ale, že tyto služby rozhodně chybí,“ dodává.

V nových prostorách se již zabydlely i dosavadní služby, které nabízí podpůrný tým, půjčování pomůcek, zdravotní služby nebo poradnu, v níž například během roku 2018 uskutečnili pracovníci centra v průměru 68 konzultací denně. Nepostradatelnou součástí týmu jsou i dobrovolníci, kteří se podílejí na všech činnostech od administrativy až po přímou péči. Jen v loňském roce věnovalo 7 222 hodin svého času 102 dobrovolníků. Jedna z nich, dobrovolnice Lidka, ze služby u hospicové klientky paní H. napsala: Myslím, že smrt nejde pochopit. Jsem ale moc ráda, že může umírání být takhle „normální“. Doma, umírající sami sebou, s láskyplně pečující rodinou.

V současné době zaměstnává Cesta domů tři kmenové lékaře, 12 externích, devět kmenových zdravotních sester a další čtyři externí. V loňském roce se pracovníci Cesty domů postarali o 325 pacientů. Žádostí o péči zde měli dvojnásobek, ale z kapacitních důvodů nebyli schopni všem vyhovět. Celkem v roce 2018, kdy se ambulantní služba teprve rozjížděla, zaznamenali 148 ambulantních návštěv. Za letošní rok jsou již čísla z ambulance srovnatelná s těmi hospicovými.

Základní kámen objektu, v němž se centrum nachází, byl položen už v roce 2003, kdy se Domov Sue Ryder rozhodl vybudovat ve svém těsném sousedství domov pro lidi s demencí. Vlivem nedostatku financí a také kvůli tomu, že péče o tyto lidi byla postupně integrována do služeb, které organizace pečující o seniory běžně nabízí, nebyl objekt dokončen a roky sloužil pouze jako sklad. Před pěti lety se vedení Cesty domů s vedením Domova Sue Ryder dohodlo na odkoupení rozestavěného objektu a během posledního roku probíhala intenzivní dostavba a dokončovací práce.

Náklady na pořízení a dokončení stavby, její vybavení a další související položky byly financovány díky velkorysému daru z pozůstalosti po paní Heleně Kočvarové. Na její památku byla pojmenována ulice, ve které se nové paliativní centrum nachází. Zařízení interiéru je sponzorským darem od IKEA, jejíž zaměstnanci nábytek i smontovali.

Medailon Heleny Kočvarové
Helena Kočvarová se narodila do rodiny významného pražského advokáta JUDr. Karla Lohra 5. prosince 1942. Kmotrou jí byla vdova po řediteli Škodových závodů Zdeňka Havránková; ta své kmotřence odkázala usedlost Hadovka v Praze 6. Těsně před komunistickým převratem v roce 1948 pronajala paní Havránková zámeček kanadskému velvyslanectví. Po její smrti skutečně majetek přešel do vlastnictví tehdy nezletilé Heleny Lohrové, a přestože byl veškerý její majetek v padesátých letech znárodněn, budovu mělo nadále v pronájmu kanadské velvyslanectví.
Karel Lohr se znárodněním majetku své nezletilé dcery nesouhlasil, za což byl odsouzen a vězněn, Helena nesměla studovat na vysoké škole. Když po roce 1989 usedlost získala v restituci zpět, rozhodla se společně se svým manželem, inženýrem Josefem Kočvarou, Hadovku zrekonstruovat, poté prodat a ze získaných prostředků podpořit ty nejpotřebnější.
Úplnému naplnění plánů zabránila vážná nemoc a předčasné úmrtí Heleny Kočvarové v roce 2006. Nepodařilo se to ani jejímu manželovi, který zemřel rok nato. Profesionální péče, kterou mu Cesta domů poskytla na sklonku jeho života, i přání, jež jeho žena projevila ještě za svého života, měly významný vliv na rozhodnutí jeho dědice věnovat prostředky získané z pozůstalosti Heleny Kočvarové na vybudování nového paliativního centra Cesty domů. Stalo se tak nezištně, ve vší skromnosti a bez jakékoli publicity.

Čtěte také


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky