Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 28. únor 2020 | Svátek má Lumír
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Studie zpochybnila tvrzení „bez bolesti – bez efektu“ u pacientů s PAD

Foto: shutterstock.com

Studie zpochybnila tvrzení „bez bolesti – bez efektu“ u pacientů s PAD

11.07.2019 19:38
Zdroj: MT
Autor: kol
Na základě výsledků studie zveřejněné v European Journal of Preventive Cardiology, časopisu Evropské kardiologické společnosti (ESC) by pacienti s periferním arteriálním onemocněním měli mít možnost bezbolestného cvičení.

Zhruba 200 milionů lidí na celém světě trpí onemocněním periferních arterií (PAD), kdy je vzhledem k ucpání tepen dolních končetin omezen průtok krve a zvýšeno riziko cévní mozkové příhody a infarktu myokardu. Kouření, diabetes, hypertenze, vysoký cholesterol, to vše zvyšuje riziko vzniku PAD. Celých 30 procent pacientů trpí při chůzi bolestmi a křečemi dolních končetin. Právě cvičení je spolu s odvykáním kouření, zdravou výživou a úbytkem hmotnosti základním prvkem léčby PAD. Zlepšuje příznaky, mobilitu a kvalitu života.

„Po mnoho let je pacientům s PAD standardně předpisováno chodit navzdory mírně až silné bolesti. Výzkum ukázal, že tento přístup zvyšuje ušlou vzdálenost i kvalitu života. Přirozeně, pokud nutíte pacienty, aby překonávali práh bolesti a v chůzi pokračovali, ujdou více,“ řekl autor studie Edward Lin z University of Toronto v Kanadě. Avšak mnoho pacientů s PAD podle něho cvičí velmi málo nebo vůbec. Jednou z příčin může být právě bolest, která je od konvenčních cvičebních programů odrazuje. Přesto, že novější studie potvrdily, že i formy cvičení bez bolesti jsou stejně účinné, není tato možnost pacientům vždy nabídnuta.

Prezentovaná studie shrnuje nejlepší důkazy a porovnává výsledky tradičních a alternativních cvičebních programů trvajících čtyři týdny. Dokončení bylo definováno jako podíl účastníků, kteří ukončili program, a to za předpokladu, že skutečně cvičili. Tradiční programy se sestávaly z chůze až po středně silnou až silnou bolest, odpočinek do odeznění bolesti a opakování cvičebního programu. Alternativní cvičení zahrnovalo chůzi bez bolesti, rotoped pro trénink paží, silový trénink, kruhový trénink, aerobní cvičení dolních končetin a chůzi s holemi.

Do analýzy bylo zahrnuto celkem 84 studií s 4 742 pacienty, včetně 64 tradičních programů chůze a 58 alternativních cvičebních programů. Míra dokončení byla o šest procent vyšší u programů s alternativními formami cvičení ve srovnání s bolestivou chůzí (80,8 % vs. 86,6 %). I adherence byla o osm procent vyšší u alternativních programů ve srovnání s bolestivou chůzí (77,6 % vs. 85,5 %).

„Bolest hrála hlavní roli v míře dokončení a v adherenci. Chůze k bolesti je účinná, ale pouze v případě, že pacienti skutečně cvičí. Mnozí kliničtí lékaři a cévní chirurgové stále předepisují tento typ cvičení, ale je důležité zvážit i jiné typy aktivit, které se také prokázaly být efektivní, “ uvedl dr. Lin s tím, že pacienti s PAD jsou nedostatečně odesíláni k rehabilitačním a preventivním programům. Měly by vznikat individuální plány cvičení s ohledem na preference nemocných, aby se zvýšila pravděpodobnost, že je budou dodržovat. Podle dr. Lina bolest není nezbytnou součástí cvičení pro pacienty s onemocněním periferních arterií. „Pokud pacienti nechtějí cvičení chůzí spojené s bolestí, mohou být nasměrováni k absolvování bezbolestného tréninku, který by měl zvýšit pravděpodobnost zachování si dlouhodobé fyzické aktivity,“ uzavřel.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky