Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 20. leden 2020 | Svátek má Ilona
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

eNeschopenka – jednooký král elektronizace zdravotnictví

eNeschopenka – jednooký král elektronizace zdravotnictví

Medical Tribune 15/2019
22.07.2019 09:30
Zdroj: MT
Autor: Vladimír Přikryl, generální ředitel CGM
Projekt nové eNeschopenky vnímám jako mnohem větší pokrok než například eRecept. Mezi dalšími projekty elektronizace zdravotnictví v Česku je eNeschopenka spíš výjimkou.

Za hlavní přínos elektronizace zdravotnictví považuji zejména úsporu času pracovníků, efektivnější spolupráci mezi lékaři a sestrami a přehlednější vedení evidence pacientů. Ačkoli je téma elektronizace zdravotnictví v České republice v posledních letech často diskutováno a sem tam můžeme vidět i mírný posun, stále zůstává většina potenciálu nevyužita. To je dáno především faktem, že nové technologie a projekty slouží hlavně potřebám státu, a nikoli jednotlivým účastníkům systému zdravotní péče. Výjimku může představovat zavedení elektronických neschopenek, respektive těch plně funkčních (od 1. 1. 2020), které konečně mohou lékařům prakticky pomoci.

Hlavní výhodu plně funkční eNeschopenky vidím v tom, že lékařům konečně ušetří výrazné množství času, který v současné době tráví administrativou. Oproti své předchozí (současné) verzi řeší tento problém komplexně, odpadne nutnost vyplňovat pět papírů ke každé neschopence. Tento projekt tedy vnímám jako mnohem větší pokrok než například eRecept. Ten kdysi dávno vznikl především proto, aby pomáhal chránit pacienty před lékovými interakcemi a ušetřil peníze díky eliminaci duplicit – tyto výhody ale v současnosti bohužel nenabízí. Aby mohl eRecept tento svůj potenciál naplnit, muselo by dojít ke změně legislativy. Ze stejného důvodu bohužel nenabízí ani další užitečné funkce, jako jsou lékový záznam pacienta a možnost uvedení více položek na jednom receptu. Po mnoha letech strávených vývojem a vynaložení prostředků v řádu stovek milionů korun tu máme náhražku papírového receptu, kdy pacient místo něj obdrží čárový kód prostřednictvím SMS zprávy nebo e‑mailem – v zásadě polotovar.

Rozhodně bych tedy byl opatrný označovat navrhované řešení eNeschopenky za nějaký trend v celém procesu elektronizace zdravotnictví České republiky. V mezičase totiž vznikla konkrétní strategie celého procesu elektronizace, která se nicméně nedodržuje. Rovněž aktivity spojené s pacientským souhrnem neprocházejí veřejnou diskusí. Efektivně působící projekt eNeschopenky tedy můžeme mezi ostatními považovat za výjimku potvrzující pravidlo.

Navíc je zde stále otázka praktické realizace eNeschopenky. Zatím totiž nejsou k dispozici všechna rozhraní, informace a další parametry potřebné k tomu, aby byly lékařské softwary připraveny. Bude tedy hodně záležet na spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení, která má tuto problematiku v gesci.

Čtěte také:


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky