Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 11. srpen 2020 | Svátek má Zuzana
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Budoucnost zdravotní péče je v digitalizaci a mezinárodní spolupráci

Foto: shutterstock.com

Budoucnost zdravotní péče je v digitalizaci a mezinárodní spolupráci

Medical Tribune 15/2019
22.07.2019 10:46
Zdroj: MT
Autor: Tomáš Jelínek, Česko-izraelská smíšená komora
V loňském roce se zdravotnictví stalo jednou ze strategických oblastí spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael. Studijní cesta do Izraele přinesla témata možné česko‑izraelské spolupráce.

Vedle problematiky využití léčebného konopí a transplantací se nyní rýsuje výměna know‑how v oblasti eHealth. Dne 6. listopadu 2019 se v Olomouci uskuteční celostátní Česko‑izraelský inovační den, který představí praktické přínosy eHealth v řízení zdravotnických zařízení a bude prezentovat vybrané inovace ve zdravotnictví. Přednášky izraelských a českých odborníků mají přinést cenné podněty pro management nemocnic, zdravotní pojišťovny, podnikatele v ICT, státní a veřejnou správu i odborníky z lékařských fakult a výzkumného sektoru.V rámci příprav inovačního dne se skupina českých expertů vypravila do zdravotnických a vzdělávacích institucí v Izraeli. „Cílem study tour bylo jednak nalézt zajímavé řečníky pro listopadový inovační den, ale i partnery a témata pro dlouhodobější spolupráci,“ říká Tomáš Jelínek z Česko‑izraelské smíšené obchodní komory, který cestu organizoval.

Účastníci se shodli na tom, že Izrael patří mezi světové leadery v oblasti digitalizace zdravotnictví, když má elektronicky pokrytou už celou jednu generaci populace. „Izrael jako země s počtem obyvatel o 2 miliony menším než ČR byl schopen vybudovat druhou největší databázi zdravotnických dat na světě. Okolo tohoto ‚rodinného stříbra‘ vznikl celý ekosystém start‑upů, know‑how, institucí, který vytváří podhoubí pro inovativní a smysluplné produkty a služby,“ popisuje situaci Marek Vaculík z Olomouckého klastru inovací.

Společně se podívali mimo jiné i do Maccabi Institute for Research & Innovation, který funguje jako nezávislá součást druhé největší zdravotní pojišťovny v Izraeli – Maccabi, pokrývající cca 25 procent trhu. Maccabi Institute provádí aplikovaný výzkum na datech pojišťovny, která jsou jejím strategickým majetkem. Na základě výsledků pak pojišťovna zavádí inovace ve zdravotní péči a léčbě, které přinášejí úsporu času i finančních prostředků a zároveň kvalitnější péči o pacienty. „Mezi jinými nás zaujala inovace využívaná v laboratorní diagnostice pro detekci antimikrobiální rezistence (AMR), která je velmi závažným problémem v léčbě závažných infekcí,“ zhodnotila návštěvu telavivského institutu doc. MUDr. Alena Petráková, CSc., z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.Vzdělávání pro eHealth

Ta zároveň velmi vysoce hodnotila vzdělávání v oblasti Public Health na zdejších vysokých školách. „Setkání s prof. Yehudou Neumarkem, ředitelem Braun School of Public Health & Community Medicine, která je součástí lékařské fakulty Hebrew University v Jeruzalémě, nás inspirovalo k zavedení inovací vzdělávání ve veřejném zdravotnictví na naší fakultě. V úzké spolupráci připravíme v co nejkratším termínu společný projekt, zaměřený na výměnu know-how, včetně přípravy společného semináře s tematikou inovací v řízení zdravotnictví s důrazem na regionální úroveň. Inovace použijeme ve výuce v programech poskytovaných v českém jazyce i v angličtině,“ shrnula Petráková své dojmy z návštěvy a jejich potenciální dopad pro výuku.

Vzdělávání pro současné potřeby moderního zdravotnictví bylo věnováno i jednání na Arison School of Business v IDC Herzliya, která zavedla úspěšný mezinárodní výukový program pro inovace ve zdravotní péči. O jeho přenesení do Česka má zájem Moravská vysoká škola Olomouc. „V oblasti business vzdělávání je stejně důležité, co se člověk na business school naučí, jako s kým se při studiu seznámí,“ vysvětlila prorektorka Moravské vysoké školy Olomouc Jitka Lidaříková, proč chtějí pracovat s těmi nejlepšími v oboru.Data a inkubátory

Česká delegace navštívila i další instituce s cílem navázat spolupráci. Vedle Israel Center for Disease Control a Israel Innovation Institute to byl inkubátor eHealth Ventures nebo společnost ELAD Group, která se věnuje informačním systémům v nemocničních zařízeních.

„Izraelští partneři jsou otevřeni vzájemné spolupráci a sdílení dat, což nás může rychle posunout. Chtělo by to začít neprodleně pracovat a zbořit zbytečné překážky v elektronizaci zdravotnictví, jako například rychlý přesun systémů na mezinárodní datové formáty, na jejichž základě se může celý systém eHealth snadno propojit a vybudovat,“ uzavřel své postřehy ze setkání se zástupci izraelských zdravotnických institucí Antonín Hlavinka, náměstek ředitele pro IT ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Vedle fungující akademické spolupráce nabízí dnešní Izrael zkušenosti a partnerství při zavádění inovací v medicíně a zdravotní péči. Česko‑izraelský inovační den by měl podpořit některé konkrétní projekty spolupráce.

Čtěte také:


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky