Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 20. leden 2020 | Svátek má Ilona
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Infekce, protiinfekční látky a riziko záměrného sebepoškození a sebevraždy

Foto: Shutterstock

Infekce, protiinfekční látky a riziko záměrného sebepoškození a sebevraždy

Medical Tribune 15/2019
22.07.2019 11:26
Zdroj: MT
Autor: jv
Sedmičlenný tým zkoumal riziko záměrného sebepoškození a sebevraždy u kohorty mladých jedinců v souvislosti a infekcemi a protiinfekčními látkami.

Na práci se podíleli odborníci z univerzitních a výzkumných pracovišť v Dánsku (Kodaň, Hellerup, Risskov, Aarhus a Odense) a USA (Baltimore, MD a Denver, CO), vedení Helene Gjervig Hansen. Výsledky jejich celonárodní studie publikoval lékařský časopis Biological Psychiatry ve svém prvním květnovém čísle.

Důkazy spojují infekce s duševními poruchami a sebevražedným chováním. Nicméně znalosti jsou malé s ohledem na méně závažné infekce, protiinfekční léčbu a záměrné sebepoškození. Použitím celonárodních longitudinálních registrů autoři hodnotili spojitosti mezi infekcemi léčenými protiinfekčními látkami a infekcemi vyžadujícími hospitalizaci s rizikem záměrného sebepoškození.

Celkem 1,3 milionu lidí narozených v období let 1977–2002 bylo sledováno v době od roku 1995 do roku 2013. Celkově bylo zaznamenáno 15 042 jedinců se záměrným sebepoškozením (92 % bylo léčeno protiinfekčními látkami a 19 % bylo hospitalizováno pro infekce) a 114 zemřelo po sebevraždě (64 % bylo léčeno protiinfekčními látkami a 13 % bylo hospitalizováno pro infekce). Poměry rizik byly získány přizpůsobením věku, pohlaví, kalendářnímu období, vzdělání, hospitalizacím kvůli infekcím, předepisovaným protiinfekčním látkám během dětství a duševním poruchám a záměrnému sebepoškození u rodičů.

Jedinci s infekcemi léčení protiinfekčními látkami měli zvýšené riziko záměrného sebepoškození s poměrem rizika 1,80 (95% CI 1,68–1,91). Spojitosti byly vhodné pro vztah dávka–odpověď a zůstaly významné až do pěti let po poslední infekci. Dodatečný účinek byl nalezen pro jedince s další hospitalizací pro infekce se zvýšeným poměrem rizika 3,20 (95% CI 2,96–3,45) pro záměrné sebepoškození.

Závěr: Zvýšené riziko záměrného sebepoškození bylo zjištěno mezi jedinci s infekcemi léčenými protiinfekčními látkami ve spojitostech s ohledem na čas, dávku a odpověď. Tyto výsledky se přidávají k narůstající literatuře o spojovacím článku mezi infekcemi a patofyziologickými mechanismy sebevražedného chování.Zdroj: Hansen HG, Köhler‑Forsberg O, Petersen L et al. Infections, anti‑infective agents, and risk of deliberate self‑harm and suicide in a young cohort: A Nationwide Study. Biol Psychiatry. 2019,85(9):744–751.

Čtěte také:


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky