Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 20. leden 2020 | Svátek má Ilona

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Dlouhý: Systém zdravotnictví není udržitelný

Ing. Vladimír Dlouhý. Foto: HK

Dlouhý: Systém zdravotnictví není udržitelný

01.08.2019 07:52
Zdroj: MT
Autor: Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., MBA, prezident Hospodařské komory ČR
Stárnutí populace povede v nedaleké budoucnosti k prudkému nárůstu výdajů na zdravotnictví, který nebude vyrovnán příjmy, jak jsou dnes nastavené. Musíme hledat politický konsensus ke skutečné reformě zdravotnictví.

Od prosince 1989 do léta 1997 jsem působil ve vládách, a proto si jako pamětník dovolím historickou vzpomínku. V květnu 1990 byl předložen materiál s názvem Návrh reformy péče o zdraví. Zavedlo se povinné veřejné zdravotní pojištění a celkový pohled na financování byl založen na klasickém bismarckovském modelu z druhé poloviny 19. století. Odráželo to skutečnost, že tehdejší ministr financí a pozdější předseda české vlády se z hlediska penzijních a sociálních systémů zhlíží v tomto bismarckovském modelu. Zároveň jsme tehdy, zkraje 90. let, asi ani nic jiného neuměli.

Zákony, které se v porevoluční hektické době psaly, byly od té doby mnohokrát novelizovány. Byl vytvořen nový zákon o veřejném zdravotním pojištění z roku 1997. Pamatuji si, že měl platit jen do června 1998. Platí dosud. Byl samozřejmě značně upraven a mnohokrát novelizován. Nesvědčí to o tom, že by exekutiva jednala příliš konzistentně.

Dnešní systém veřejného zdravotního pojištění není dlouhodobě udržitelný. Stojí proti němu závažné demografické a socioekonomické trendy. V příštích letech bude čím dál méně lidí, kteří do zdravotnictví budou přispívat, a čím dál více lidí, kteří z něj budou potřebovat čerpat. Celkové stárnutí populace povede v nedaleké budoucnosti k prudkému nárůstu výdajů na zdravotnictví, který nebude vyrovnán příjmy, jak jsou dnes nastavené. Pokud se nic nezmění, budou se vznášet dodatečné nároky na externí pomoc ze státního rozpočtu nebo odjinud.

Mnoho minulých vlád se hlásilo k potřebě reformy zdravotnictví, ale nakonec to narazilo na nedostatek politického konsensu. To je důvod, proč se Hospodářská komora ČR snaží chopit iniciativy. Musíme vážně začít diskutovat a hledat politický konsensus ke skutečné reformě zdravotnictví. Naši členové vnímají současného ministra zdravotnictví na škále dosavadních ministrů poměrně vysoko z hlediska ochoty jednat a naslouchat. Ovšem rozhodování o tak důležité otázce, jakou je nastavení systému zdravotnictví a jeho financování, není jen na jednom ministrovi. Je to běh na dlouhou trať a změny by měly přežít i případné politické turbulence.

Zaměstnavatelé potřebují zdravou produktivní pracovní sílu, funkční a stabilní zdravotnictví a udržitelné financování zdravotnictví. Členové Hospodářské komory ČR jsou významní plátci zdravotního pojištění. Máme do budoucna ambici hrát v tomto směru aktivnější roli.

Většina předchozích pokusů ztroskotala na chybné interpretaci, že zvýšení individuální odpovědnosti a jakákoli finanční spoluúčast občanů by znamenala útok na ústavou zajištěné bezplatné zdravotnictví. Myslíme si, že by se individuální odpovědnost občanů měla zvyšovat. Není to ale jediná věc, o které chceme diskutovat. Chceme mluvit o dlouhodobém financování zdravotnictví, o struktuře poskytovatelů zdravotních služeb, otázce dlouhodobé péče, o rozsahu zdravotního pojištění. Chceme se podílet také na diskusi o kvalitě, povinném měření kvality a nastavování indikátorů kvality. Nebo také o smluvní volnosti pojišťoven a posilování konkurenčních prvků mezi nimi.

Nechceme fušovat do práce politiků. Je to jejich práce, aby byli nositeli konkrétních změn. Hospodářská komora ČR je největší reprezentativní organizací zaměstnavatelů v České republice. Z nepolitického, nadstranického a odborného pohledu chceme vyzvat k otevřené diskusi, která by uměla dobře na přesných datech pojmenovat stávající problémy, rizika a priority. Naším cílem je otevřená a férová diskuse. Jsme přesvědčeni, že to bez ní nejde.

Čtěte také:


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky