Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 19. září 2019 | Svátek má Zita
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Dabigatran po roce uspěl u CMP z neurčeného zdroje

Dabigatran po roce uspěl u CMP z neurčeného zdroje

Medical Tribune 17/2019
13.09.2019 09:33
Zdroj: MT
Autor: red

V srpnu byly zveřejněny kompletní výsledky klinické studie RE‑SPECT ESUS. Jedná se o randomizovanou, dvojitě zaslepenou studii fáze III, která zkoumala účinnost a bezpečnostní profil přípravku dabigatran etexilát ve srovnání s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) při prevenci recidivy CMP u pacientů po embolizační ischemické CMP z neurčeného zdroje. Výsledky byly zveřejněny v časopise New England Journal of Medicine.

Klinická studie sice nesplnila svůj primární cíl, kterým bylo prokázat klinicky významný rozdíl mezi dabigatranem a ASA při snižování rizika recidivy CMP, nicméně z post hoc analýzy vyplynulo, že se příznivý léčebný účinek ve prospěch dabigatranu projevil po jednom roce léčby. Z dat týkajících se bezpečnosti vyplynulo, že riziko závažného krvácení nebylo významně rozdílné mezi dabigatranem a ASA. Zároveň bylo zjištěno srovnatelně nízké riziko pro nejzávažnější krvácení, jakým je krvácení intrakraniální.

Embolizační ischemická CMP z neurčeného zdroje je druh kryptogenní CMP, u níž nelze stanovit zdroj ischémie. CMP je takto klasifikována po vyloučení zbývajících potenciálních diagnóz. Celkově je jako tato příhoda klasifikována jedna z šesti CMP.

Po embolizační ischemické CMP z neurčeného zdroje je většina pacientů podrobena protidestičkové léčbě, jakou je například ASA, nicméně u každého třetího pacienta dochází k recidivě CMP do pěti let.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky