Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 26. únor 2020 | Svátek má Dorota
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Národní kardiologický informační systém odhalil varovné trendy

Národní kardiologický informační systém odhalil varovné trendy

Medical Tribune 18/2019
23.09.2019 13:22
Zdroj: MT
Autor: ač
Kardiologie získala podrobná aktuální plošná data o prevalenci onemocnění a poskytnutých zdravotních službách v oboru. Údaje pomohou v jednáních s pojišťovnami i s prevencí.

Ve výskytu jednotlivých onemocnění oběhové soustavy jsou velké rozdíly mezi regiony, přičemž nejnižší výskyt akutních infarktů myokardu zaznamenává Praha a Brno. Hospitalizační mortalita u akutního infarktu myokardu poklesla v České republice mezi lety 2010 a 2018 dle dat Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) z 9,4 na 7,1 procenta. Čtvrtina kardiologů je ve věku přes šedesát let…

To je jen pár příkladů z mnoha poznatků z nového Národního kardiologického informačního systému (NKIS), který 11. září představili první místopředseda České kardiologické společnosti prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA, FESC, a prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR v Poslanecké sněmovně za účasti předsedkyně sněmovního zdravotního výboru prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc.

„Díky Národnímu registru kardiovaskulárních onemocnění máme přesná data o všech subsegmentech kardiovaskulární péče. Známe vývoj počtu hospitalizací, mortality a dalších zásadních ukazatelů,“ uvádí prof. Táborský. „Chceme se kvalitou dat přiblížit skandinávským zemím, které umějí predikovat náklady, analyzovat budoucí potřeby léčby a využívají tato data k efektivní prevenci a zlepšení zdravotního stavu společnosti,“ dodává.

NKIS stojí na platformě Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), který spravuje ÚZIS a který obsahuje mimo jiné i data o zdravotních službách vykázaných zdravotním pojišťovnám. Registr pokrývá všechny pacienty v systému veřejného zdravotního pojištění, umožňuje hodnotit epidemiologii nemocí oběhové soustavy i spočíst dostupné kapacity poskytovatelů.

Zástupci kardiologů dostali s novým informačním systémem a jeho podrobnými daty do ruky argumenty pro vyjednávání se státní správou a zdravotními pojišťovnami o zajištění dostupné péče. Z tohoto pohledu ukazují dostupná data na několik rizikových signálů. Například celkem čtvrtina lékařů v oboru je starší než 60 let. Mimo velká města se také ukazují možné problémy s dostupností kardiologických ambulancí. Jak citovala ČTK profesora Duška, kardiologů celkově není v České republice málo, problém je s jejich nerovnoměrným rozložením. Data v informačním systému jsou velmi čerstvá. I do budoucna mají být pravidelně k dispozici v létě údaje za předchozí rok. Sesbíraná čísla bude Česká kardiologická společnost postupně zveřejňovat pro využití všem zájemcům.Akční plán prevence. Podložený daty

Jak mohou data z nového informačního systému zlepšit zdraví obyvatel, naznačuje jedna aktivita, které se aktuálně věnují zástupci České kardiologické společnosti. Ti totiž jednají se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR o motivačním programu pro zlepšení prevence kardiovaskulárních onemocnění. Díky NKIS mohou určit cíle a kontrolovat, jak se je daří naplnit.

„Všichni víme, že primární i sekundární prevence kardiovaskulárních chorob je v České republice nedostatečná. Ve spolupráci s oběma odbornými společnostmi praktických lékařů, s odbornou internistickou společností, kardiologickou společností a se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou vytváříme motivační program pro lékaře i pro pacienty na posílení kardiovaskulární prevence v rámci programu VZP Plus,“ popisuje prof. Táborský. „Snažíme se bonifikovat naplnění seznamu preventivních vyšetření, která směřují k záchytu kardiovaskulárních onemocnění a snížení rizika, ale také vkládání dat do registru, abychom měli plošný přehled o kardiovaskulárním stavu populace. Na základě zjištěných hodnot základních vyšetření bude muset pro získání bonifikace proběhnout aktivní odezva na výsledky. Pokud je například pacientovi zjištěna dyslipidémie, musí být zahájena léčba statiny a sledování,“ uvádí prof. Táborský.

Bonifikační projekt sestavený Českou kardiologickou společností dostal jméno Akční plán kardiovaskulární prevence, zaměřit se má zejména na snížení mortality na srdeční selhání, cévní mozkovou příhodu a komplikace hypertenze a diabetu. Ambice má projekt nemalé. „Celý systém opatření primární i sekundární prevence povede v horizontu deseti let ke snížení mortality blížícímu se pěti procentům. To není málo. Kardiovaskulární onemocnění jsou stále zabijákem číslo jedna v České republice,“ říká prof. Táborský. Dosáhnout cílů se má prostřednictvím odměn pro praktické lékaře, ale i pro pacienty. Praktičtí lékaři by v programu měli za úkol preventivně vyšetřit dostatečné množství svých pacientů.

Řádově by naplňování akčního plánu podle prof. Táborského stálo zdravotní pojišťovny desítky milionů korun. S projektem se v srpnu seznámila i správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny. „Jakákoli prevence ke snížení dopadů kardiovaskulárních onemocnění je chvályhodná,“ uvedla prof. Adámková, předsedkyně správní rady VZP.


Čtěte také:


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky