Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 08. červenec 2020 | Svátek má Nora
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Krátce

Krátce

Derma Tribune 2/2019
23.09.2019 13:49
Zdroj: MT
Autor: red

Vztah mezi akné a výživou.

Názory na možný vzájemný vztah mezi stravou a akné se v historii průběžně měnily. Zatímco v 60. letech lékaři radili v souvislosti s výskytem akné vyhýbat mastným jídlům, čokoládě a syceným nápojům, v 80. letech AAD tento vztah zpochybnila s tím, že strava akné nijak neovlivňuje. Dnes se kruh uzavřel. Nové studie prokázaly, že např. vysoce glykemická strava rychle zvyšující koncentraci inzulinu v krvi může akné zhoršit. V nejnovějších guidelines AAD sice nejsou doporučeny žádné konkrétní změny ve stravování, ale již uvádějí informaci o existenci nových dat poukazujících na zjištění, že strava s vysokým glykemickým indexem může být s výskytem akné spojena, a omezené důkazy naznačují, že akné mohou ovlivnit i některé mléčné výrobky, zejména odstředěné mléko. Podle ředitelky, Dermatologického klinického výzkumu Lindy Stein Goldové, M.D., současná doporučení berou nové studie v úvahu, avšak pro striktní doporučení zatím chybějí velké kontrolované studie.Genetický test může vyloučit diagnózu melanomu.

Existující neinvazivní test genové exprese by mohl účinně vyloučit diagnózu melanomu v podezřelé lézi, což eliminuje nebo snižuje potřebu chirurgické biopsie. V analýze publikované v Dermatology Online Journal vědci zkoumali, zda výsledky z komerčně dostupného testu Pigmented Lesion Assay (PLA) zůstaly přesné i po 12 měsících. Tato zjištění potvrdila kriticky důležitou vysoce negativní až negativní prediktivní hodnotu testu a potenciálně ovlivnila, jak by se do budoucna mohl vyvíjet přístup dermatologů k diagnostice lézí. Z výsledků studie by podle jejího autora prof. Daniela Siegela mohli benefitovat nejen pacienti, ale i poskytovatelé zdravotní péče.Zátěž psoriázy ve světle komorbidit.

Značná část pacientů s psoriázou trpí dalšími komorbiditami, které by měly být brány v úvahu při sestavování léčebného plánu. Studie z reálné praxe zaměřená na pacienty s psoriázou v USA zjistila, že nejčastějšími komorbiditami jsou hyperlipidémie (48,6 %), hypertenze (44,7 %), deprese (18,7 %), diabetes mellitus 2. typu (18,3 %) a obezita (15,0 %). Je zřejmé, že kromě dopadu na kvalitu života má tato situace také ekonomický dopad. Téměř 60 procent pacientů s psoriázou a 40 procent s psoriatickou artritidou uvádí, že jejich nemoc zásadně ovlivňuje jejich každodenní život. A zatímco jeden ze čtyř pacientů s psoriázou má středně závažné až těžké onemocnění, ukazuje se, že největší negativní dopad na kvalitu života má u žen a mladších pacientů. Navíc nemocní se psoriázou mají také zvýšené riziko předčasné smrti, zejména na kardiovaskulární onemocnění.Mezioborový kongres léčby rány.

Ve dnech 28. až 29. listopadu proběhne v Brně česko‑slovenský kongres „Mezioborové přístupy k hojení ran“. Pořádá jej Klinika popálenin a plastické chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno ve spolupráci se Středoevropským technologickým institutem Vysokého učení technického v Brně – CEITEC. Akce se koná v konferenčních prostorách hotelu Galant v Lednici. Kongres je pořádán pod záštitou prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D., děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, MUDr. Romana Krause, MBA, ředitele Fakultní nemocnice Brno, Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP a Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP. Hlavními tématy tohoto ročníku jsou Biomateriály, Temporární kryty, Trvalé krytí, Antibakteriální strategie a Varia. Kongres je určen lékařům, NLZP a vědeckým pracovníkům, kteří s danou problematikou přicházejí dnes a denně do styku.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky