Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 12. červenec 2020 | Svátek má Bořek
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nekrolog - Ztráta české interny

Nekrolog - Ztráta české interny

Medical Tribune 21/2019
01.11.2019 09:07
Zdroj: MT
Autor: red

Ve věku 83 let zemřel 22. října profesor MUDr. Josef Marek, DrSc., emeritní přednosta III. interní kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN. Po studiu pracoval v klatovské nemocnici, odkud po čtyřech letech přešel na Interní kliniku v Plzni. V roce 1965 nastoupil na III. interní kliniku VFN, s níž spojil celý svůj profesní život a kde patřil k nejvýznamnějším žákům zakladatele české endokrinologie profesora Charváta. Na této klinice pracoval jako sekundář, odborný asistent, docent a profesor. V letech 1990 až 2001 zde zastával funkci přednosty kliniky.

Osobnost pana profesora již před mnoha lety překročila hranice Česka a Slovenska a odbornou veřejností byl vnímán jako renomovaný odborník evropského formátu. Stal se jedním z prvních čestných členů Evropské endokrinologické společnosti a byl členem výboru Evropské neuroendokrinologické asociace. Kromě vědecké, léčebně preventivní a pedagogické činnosti zastával celou řadu funkcí, z nichž jmenujme alespoň funkci předsedy vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR, viceprezidenta České lékařské komory, předsedy České endokrinologické společnosti ČLS JEP, předsedy oborové rady IGA a mnohé další. Nejvýznamnějším oceněním pana profesora Marka byl nepochybně titul Rytíř českého lékařského stavu, který mu byl udělen v roce 1997. Ceny rektora UK, Ceny České endokrinologické společnosti a České internistické společnosti i cena Českého literárního fondu pak jen dokreslují celkový obraz významu jeho práce.

Při vzpomínce na pana profesora Marka nesmíme zapomenout především na jeho laskavost a lidskou dimenzi jeho života. Byl příkladem skvělého lékaře, pedagoga, ale především člověka, který nikdy neváhal předřadit zájmy pacientů, studentů a kolegů nad zájem svůj. Poslední rozloučení s panem profesorem se koná ve čtvrtek dne 31. října 2019 v 11 hodin v kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí v Praze 2.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky