Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 12. červenec 2020 | Svátek má Bořek
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové herny pro Dětskou psychiatrickou kliniku ve FN v Motole

Nové herny pro Dětskou psychiatrickou kliniku ve FN v Motole

Medical Tribune 21/2019
01.11.2019 10:41
Zdroj: MT
Autor: kol

Vytvoření příjemného a co nejpřirozenějšího prostředí by mělo být snahou každého zdravotnického zařízení. O to více, jedná‑li se o prostory pro dětské pacienty.Nově zrekonstruované prostory heren nyní mohou od 15. října využívat pacienti Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN v Motole. Rekonstrukce nových heren mohla být realizována díky finanční podpoře Nadačního fondu Kapka naděje a Česká Miss.

Tři měsíce trvající rekonstrukce stála celkem 760 000 korun. I když samotná rekonstrukce trvala pouze tři měsíce, její plánování zabralo téměř tři čtvrtě roku.Všechny úpravy interiéru bylo totiž nutné konzultovat s lékaři, aby byly herny pro děti nejen zajímavým a příjemným místem, ale také aby splňovaly i velmi specifické bezpečnostní podmínky. Celkem tři herny, které byly v rámci pečlivé a nákladné rekonstrukce opraveny, budou sloužit nejen k hraní, ale především ke skupinovým terapiím. Úspěch léčby u pacientů s psychickým onemocněním totiž velmi často závisí také na prostředí, které je k léčbě a terapii určeno.

„Dětská psychiatrie je dlouhodobě podfinancovaným oborem, a proto jsme se rozhodli otevřít toto téma, které není tak mediálně známé a svým způsobem i lehce tabuizované,“ vysvětlil ředitel Kapky naděje Jan Fischer s tím, že v současné době má již organizace připravené i další projekty po celé České republice, které se tohoto tématu týkají. Po 19 letech podpory onkologických pacientů se tak Nadační fond Kapka naděje rozhodl věnovat i dalšímu oboru, kterým je právě často opomíjená dětská psychiatrie. „Byla to z části naše vize do budoucnosti a z části náhoda. A když jsem poprvé viděla ty prostory tady, měla jsem pocit, jako by bylo těsně po válce, a tak jsem oslovila vedení kliniky s tím, že Kapka naděje ty prostory předělá. A uběhl rok a herny jsou nové, krásné a hotové,“ uvedla při slavnostním otevření nových prostor prezidentka nadačníhofondu Vendula Pizingerová motivaci, která ji k tomuto projektu vedla.

„Naše dětská psychiatrická klinika je špičkové pracoviště, ale bohužel stále sídlí v původních prostorách, které byly během 2. světové války stavěny jako provizorium,“ připomněl ředitel FN v Motole Miloslav Ludvík s tím, že každé zlepšení, zvláště pak na odděleních, kde hospitalizace může trvat i několik měsíců, je vítanou změnou. Navíc počet psychiatrických pacientů neustále rapidně roste, a proto již nyní nemocnice plánuje stavbu zcela nové budovy. Předběžné náklady na její stavbu však dosahují přibližně 100 milionů korun.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky