Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 28. únor 2020 | Svátek má Lumír
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Jan Stráský byl Ministr s velkým M

Jan Stráský. Foto: SedlacekVojta CC BY-SA 4.0

Jan Stráský byl Ministr s velkým M

Medical Tribune 23/2019
07.11.2019 10:42
Zdroj: MT
Autor: MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA, Academy of Health Care Management
Poměrně často se mezi otázkami novinářů vyskytuje dotaz, kdo byl v polistopadové éře nejlepším ministrem zdravotnictví. Za těch 30 let se jich postupně vystřídalo 22. Pan ministr Stráský mezi nimi výrazně vyčníval.

Nepamatujeme si ho pro proklamované, rozsáhlé reformy, ani pro výrazné zásahy do privatizace či neprivatizace zdravotnických zařízení, ani kvůli rozsáhlejším personálním změnám v resortu. Tak jako v jiných státních funkcích vystupoval jako moudrý, pragmatický a zásadový člověk.

Na výše položenou otázku odpovídám: „Nejlepším ministrem polistopadové éry byl pan ministr Stráský, který byl opravdu ministrem zdravotnictví, a ne ministrem zdravotníků či nějakých zájmových skupin“. V době, kdy mu byl resort svěřen, bylo zdravotnictví opravdu v krizi. Zdravotnická zařízení dlužila svým dodavatelům obrovské částky. Mnohdy déle než rok po splatnosti. Zdravotní pojišťovny proplácely úhrady kalkulované se stále nižší hodnotou bodu a s několikaměsíčním zpožděním. Zdravotnické instituce se snažily nadprodukcí (ať již reálnou či jen vykazovanou) zajistit alespoň základní finance pro své funkce. Chaos začal narůstat.

Pamatuji si dvě důležitá setkání s Ministrem Stráským. Nejdříve bylo nutné stabilizovat finance. Celé nedělní odpoledne seděli zástupci přímo řízených organizací v zakouřené velké pracovně ministra. Přišel s jednoduchým řešením bankovního úředníka: Zdravotní pojišťovny vám vyplatí v příštím roce částky odpovídající maximálně letošním úhradám. Při osmiprocentní inflaci tím dojde ke stabilizaci financí ve veřejném zdravotním pojištění. Strhla se vlna nevole. Ministr pokračoval: Bude stačit, když vykážete 80 procent produkce minulého roku. Následovala hlučná diskuze. Nakonec zástupci přímo řízených organizací uznali, že to možné je, a že to stejně nikdo nepozná.

To by ovšem nestačilo, bylo potřeba vrátit pravidla do fungování zdravotnických zařízení. Pan ministr vyhlásil bonusový program pro ředitele. Stotisícová odměna náležela za každý splněný bod – snížení doby splatnosti závazků, snížení objemu závazků, dodržování rozhodnutí přístrojové komise ministerstva, plnění platových tabulek… Dohromady až 500 tisíc korun. Vše bylo průhledné a jasné. Během jediného roku došlo k zásadní stabilizaci finančních toků a fungování celého zdravotnického systému.

Bankovní úředník bez výrazných znalostí o zdravotnictví, odhodlaný prosazovat jednoduché logické postupy a v zásadních věcech se nenechat zatížit liberálně klientelistickým systémem, přispěl výraznou mírou k rozvoji českého zdravotnictví na přelomu století. Se svým zásadovým a čitelným postojem zkušeného a moudrého muže by jistě obstál i v dnešních vlnách populismu.

MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA
předseda správní rady
Academy of Health Care Management

Zemřel PhDr. Jan Stráský, poslední premiér Československa, turista a od října 1995 do ledna 1998 ministr zdravotnictví ve vládě Václava Klause. Bylo mu 78 let. Za jeho působení na ministerstvu byl vydán dlouho očekávaný zákon o veřejném zdravotním pojištění, na kterém stojí systém zdravotnictví dodnes.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky