Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 26. únor 2020 | Svátek má Dorota
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Bezpečná a účinná farmakologická léčba u novorozenců a dětí

Bezpečná a účinná farmakologická léčba u novorozenců a dětí

Medical Tribune 25/2019
09.12.2019 09:54
Zdroj: MT
Autor: miš
O dětech se po desetiletí hovoří jako o farmakologických sirotcích. V současné době je až 80 procent všech léčivých přípravků běžně používaných u dětí bez podpory dat na základě evidence‑based medicine.

Není doložena jejich účinnost a bezpečnost, chybějí informace o farmakokinetice. Léky jsou často z vitální indikace u dětí používány „off label“. Evropský projekt c4c, do něhož jsou zahrnuta česká pracoviště, může být blýskáním na lepší časy.


Z mnoha důvodu je potěšitelné, že se českému pracovnímu týmu z Univerzity Karlovy podařilo zapojit mezi evropská akademická pracoviště do projektu c4c, který se zabývá farmakologickým výzkumem v neonatologii a pediatrii. Evropského projektu se účastní Ústav farmakologie 1. lékařské fakulty a VFN spolu s Klinikou dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty a VFN pod vedením prof. MUDr. Ondřeje Slanaře, Ph.D., přednosty Farmakologického ústavu 1. LF UK, a MUDr. Pavly Pokorné, Ph.D. (Ústav farmakologie 1. LF UK a VFN a Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN). Projekt je plánován na období 2018–2024.

„Rozdíl mezi vývojem nových léčivých přípravků pro dospělé a pro děti je značný, proces vývoje nového léku u dětí je velmi obtížný. Dávkování léků u dětí pouze podle věku či tělesné hmotnosti není zcela správné,“ vysvětlují MUDr. Pavla Pokorná, Ph.D., a prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

Cílem mezinárodního evropského konsorcia s názvem c4c (Connect4Childern – Collaborative network for European clinical trials for children) je vylepšení stávající praxe dávkování léčivých přípravků a dosažení bezpečné a optimální farmakologické léčby u dětí. Projekt c4c, který spojuje 34 akademických institucí a deset zástupců farmaceutického průmyslu ve dvaceti evropských zemích, může pomoci zlepšit klinický výzkum v denní klinické praxi v oblasti dětské klinické farmakologie. Proto se c4c snaží o vytvoření udržitelné integrované celoevropské sítě klinických center pro farmakologické a pediatrické klinické vzdělávání a usnadnění provádění pediatrických klinických hodnocení.


České a slovenské aktivity

Díky projektu c4c vybuduje Univerzita Karlova (propojena s aktivitou Czech‑ PharmNet) síť spolupracujících klinických a výukových center v České republice a v budoucnu i na Slovensku. Tato vzniklá infrastruktura center bude zaměřena na multidisciplinární přístup a bezpečnou a účinnou farmakologickou léčbu u novorozenců a dětí zejména do tří let. Propojí se tak snahy českých a slovenských neonatologů, pediatrů, farmakologů, farmaceutů, matematiků, výzkumníků a dalších odborníků. Jedná se o první snahu v České republice o propojení různých odborností s cílem vylepšení dosavadní praxe dávkování léků a dosažení optimální léčby u novorozenců a u dětí.

Zmiňovaná pracovní skupina Czech‑ PharmNet vznikla v roce 2012 jako skupina odborníků u České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii při ČLS JEP. Spoluzakladateli jsou právě prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D., a MUDr. Pavla Pokorná, Ph.D., tedy řešitelé a koordinátoři projektu c4c pro Českou republiku.

V současné době připravuje Univerzita Karlova ve spolupráci s Czech‑ PharmNet retrospektivní studii, tedy sběr dat a průzkum formou dotazníků. Ty budou distribuovány praktickým lékařům a rizikovým poradnám – centrům komplexní péče, zároveň bude snaha o zapojení laické veřejnosti a rodičovské iniciativy. Současná studie mapuje situaci v užívání antikonvulziv v České republice u dětí mladších tří let.


Více informací a kontakty na https://c4c.cuni.cz/C4C‑1.html

Koordinátoři projektu by rádi vyzvali všechna pracoviště v České a Slovenské republice ke spolupráci v oblasti neonatologie a pediatrické klinické farmakologie.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky