Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 28. březen 2020 | Svátek má Soňa
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Baricitinib a topické kortikoidy u závažné atopické dermatitidy

Baricitinib a topické kortikoidy u závažné atopické dermatitidy

Derma Tribune 3/2019
16.12.2019 13:46
Zdroj: MT
Autor: red

Na letošním kongresu EADV byly představeny výsledky randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie BREEZE‑AD7, jež hodnotila účinnost a bezpečnost baricitinibu spolu s topickými kortikoidy u pacientů se střední až těžkou atopickou dermatitidou. Studie trvala 16 týdnů a zahrnovala 329 pacientů, ukázala, že aktivní léčba významně zlepšuje projevy onemocnění. Primárním cílem byl počet pacientů, kteří dosáhnou ve validovaném dotazníku pro atopickou dermatitidu (vIGA‑AD) skóre 0, čistá kůže, nebo 1, téměř čistá kůže, a dosáhnou nejméně dvoubodového zlepšení od začátku léčby do 16. týdne. Baricitinib, perorální selektivní inhibitor Janusovy kinázy 1 a 2, který prokázal vliv na snížení závažnosti atopické dermatitidy již ve studiích BREEZE‑AD1 a ‑AD2, byl ve studii BREEZE‑AD7 podáván v dávce 2 nebo 4 mg denně.

Ukázalo se, že počet pacientů, kteří dosáhli skóre vIGA‑AD 0 nebo 1, tedy primárního cíle, byl signifikantně vyšší ve skupině léčené baricitinibem v dávce 4 mg a topickými kortikoidy ve srovnání s placebem a topickými kortikoidy (30,6 % vs. 14,7 %, p ≤ 0,01). Zlepšení v primárním cíli bylo pozorováno i u baricitinibu v dávce 2 mg (23,9 %, p = 0,08), u této dávky však nebylo dosaženo statistické významnosti. Na aktivní léčbě také významně více pacientů dosáhlo Eczema Area and Severity Index (EASI)‑75 na dávce 4 mg (47,7 %, p ≤ 0,01) a 2 mg (43,1 %, p ≤ 0,01) ve srovnání s placebem (22,9 %).

Pacienti léčení aktivní léčbou také dokumentovali signifikantní zlepšení svědění – na dávce 4 mg již ve druhém týdnu léčby, na dávce 2 mg ve třetím týdnu léčby. Na vyšší dávce baricitinibu bylo také už v prvním týdnu léčby zaznamenáno zlepšení nočního buzení, bolesti kůže, zlepšení v Dermatology Life Quality Index (DLQI) a Patient Oriented Eczema Measure (POEM). Při nižší dávce bylo zlepšení pozorováno také, a to mezi prvním a třetím týdnem léčby. U obou dávkování nicméně změny ve smyslu zlepšení přetrvaly až do konce studie.

Důležité bylo i zjištění, že léčba baricitinibem vedla ve srovnání s placebem k významné redukci potřeby středně silných topických kortikoidů (o 39 % na dávce 4 mg a o 28 % na dávce 2 mg, p ≤ 0,01). Nežádoucí účinky spojené s léčbou se vyskytly u 38 %, 56 % a 58 % pacientů na placebu, 2 mg a 4 mg (dle pořadí). Výskyt závažných nežádoucích účinků byl nízký (3,7 %, 1,8 % a 3,6 % na placebu, 2 mg a 4 mg). Nejčastěji se vyskytovala nazofaringitida, infekce horních cest dýchacích a folikulitida.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky