Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 24. září 2020 | Svátek má Jaromír
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Klíčová role glykemických senzorů

MUDr. Jiří Šoupal, foto: VFN

Klíčová role glykemických senzorů

Medical Tribune 1/2020
20.01.2020 12:21
Zdroj: MT
Autor: kol
Novinkou léčby diabetu 1. typu jsou implantabilní podkožní senzory. Autor přelomové české klinické studie COMISAIR MUDr. Jan Šoupal, Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, říká: „Od konce roku 2018 jsme implantovali přes padesát nových senzorů. S ohledem na jejich pozitivní vliv na kompenzaci diabetu lze v budoucnu očekávat pokles výskytu a závažnosti komplikací tohoto onemocnění.“

  • Vaše klinická studie zaznamenala celosvětový ohlas…

Naše práce jako první ukazuje, že kombinace senzorů s inzulinovými pery přináší jednoznačně lepší výsledky v porovnání s mnohem nákladnější léčbou pomocí pumpy bez senzorů, a je dokonce srovnatelně účinnou alternativou k léčbě pomocí pumpy se senzory. Práce tedy mění pohled na léčbu diabetu 1. typu, kdy v minulosti obvyklým postupem při neuspokojivé kompenzaci bylo zahájení léčby pumpou bez senzoru, nyní se obvykle zahajuje přidáním senzoru.

  • Jak výsledky této práce ovlivní další směřování výzkumu a léčby diabetu 1. typu?

Výsledky studie podporují další výzkum v oblasti tzv. glukózodependentních bazálních inzulinů i tzv. chytrých inzulinových per propojených s aplikací v mobilním telefonu, která pacienta informuje například o množství tzv. aktivního inzulinu a pomáhá mu předejít hypoglykémiím. Naopak v oblasti inzulinových pump bude nutné podporovat především výzkum a používání systémů s integrovanými automatickými funkcemi s odezvou na blížící se hypoglykémii a hyperglykémii (tzv. umělá slinivka břišní), protože běžné funkce inzulinových pump obvykle nepřinášejí klinicky významnější efekt oproti léčbě moderními inzuliny aplikovanými pery. Nejde o sci‑fi , ale o pokroky, jejichž dostupnost lze pro pacienty s diabetem jakéhokoli typu očekávat již v příštích letech.

  • Co dalšího můžeme očekávat v nejbližší budoucnosti?

Dalším směrem, který lze v příštích letech očekávat, bude snaha o zmenšení senzorů a inzulinových pump a jejich následná implantace do podkoží, tak aby vše bylo skryté a pacienty přístroje co nejméně obtěžovaly. To, co provádíme dnes – zavádění implantabilních glykemických senzorů –, je tedy první krok k plné implantaci různých diabetologických pomůcek. Vývoj plně implantabilních inzulinových pump a jejich zavedení do praxe samozřejmě ještě nějakou dobu potrvá, ale výsledky prvních studií jsou velice povzbudivé, proto věřím, že se můžeme těšit i na implantabilní pumpy.

  • To vše se týká pouze diabetu 1. typu?

Nemusí, ale pacienti s diabetem 1. typu mají omezené léčebné možnosti, výsledky léčby nejsou celosvětově příliš dobré a nové technologie u nich hrají stěžejní roli. Proto jsme i v České diabetologické společnosti v posledních letech věnovali těmto pacientům zvýšenou pozornost. Máte ale pravdu, že i mezi pacienty s diabetem 2. typu se najdou ti, kteří by tyto technologie potřebovali. Mám‑li však hovořit obecně a zjednodušeně, pak platí, že diabetes 2. typu se nejlépe léčí moderními léky, zatímco léčba diabetu 1. typu je založená především na technologiích.

  • Ve vaší prezentaci byl zřejmý významný pokles glukózy směrem k normálním hodnotám u pacientů léčených perem nebo pumpou právě v kombinaci se senzorem. Lze předpokládat, že začne-li se s touto léčbou již v dětství, může se předejít komplikacím diabetu?

Myslím si, že komplikacím se zatím zcela předejít nedá, ale mohli bychom dramaticky snížit jejich výskyt i jejich závažnost. Jinými slovy, pokud bude pacient optimálně léčen, k čemuž mu jistě mohou pomoci glukózové senzory, pak se u něj sice komplikace může po letech objevit, ale bude se jednat například o subklinický nález, který nemocného nebude výrazněji omezovat.

  • Jak vy sám vidíte budoucnost léčby diabetu 1. typu? Lze doufat v možnost jeho vyléčení?

Domnívám se, že v dohledné budoucnosti diabetes 1. typu nevyléčíme. Občas se sice objevují experimentální práce, které naznačují významný pokrok. Kolem takových prací je často velký mediální humbuk, studie vzbudí velká očekávání a naději, ale ze závěrů této práce se poté nedostane takřka nic do byť jen úvodního klinického testování na lidech. Studie často začínají a bohužel také končí laboratorním experimentem. Takových publikací je již přes 500 a žádná z nich neznamenala v praxi jakoukoli změnu pro pacienty s diabetem 1. typu.

Podle mého názoru se minimálně v příštích deseti letech pacienti nedočkají žádné převratné inovace, která vyléčí diabetes 1. typu. Nicméně úspěšně ho léčit půjde. Terapie bude v mnohém spoléhat na technologie a brzy se dočkáme tzv. umělé slinivky břišní. Což není nic jiného než inzulinová pumpa, která na základě měnící se glykémie mění automaticky dávku inzulinu. Ale ani tento zásadní pokrok k úplnému vyléčení nepovede. Je pravda, že pozitivní výsledky mohou přinést některé imunointervenční studie, kdy se u nově diagnostikovaných pacientů s diabetem 1. typu podá biologická léčba ve formě monoklonální protilátky, která ovlivní autoimunitní reakci, tak jak to známe např. z revmatologie, a progrese diabetu 1. typu do úplné závislosti na inzulinu se oddálí o několik měsíců. Netýká se to ale pacientů, kteří již diabetes mají, a ani u nově diagnostikovaných pacientů nepůjde s největší pravděpodobností o intervenci, která by nemocného trvale vyléčila.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky